Janković: Oduzimaju mi pravo na rad udbaškim metodama

"Da li treba da živim od korupcije, od "tetke u Kanadi" ili "trećeg čoveka koji prilazi dvojici u kafani"? Da li treba da steknem 24 stana u Bugarskoj, da bih po merilima ove vlasti bio nekorumpiran?"

21. nov 2017

Radi se o veoma prozirnom pokušaju da me, kao i mnoge pre mene, DB-ovskim metodama režim natera da novac za život zara?ujem nezakonito, pa da me time ucenjuje, ili da mi oduzmu Ustavno pravo na rad i primoraju da se bavim sobom, a ne politi?kom borbom za demokratsku Srbiju.

To za Danas poru?uje lider PSG Saša Jankovi?, komentarišu?i nedavne navode lista Politika da je „uhva?en u sukobu interesa jer nije dobio saglasnost za registrovanje firme za obavljanje konsultantskih poslova“, pozivaju?i se na „nezvani?nog, ali veoma pouzdanog“ sagovornika iz Agencije za borbu protiv korupcije.

Jankovi? naglašava da je po isteku mandata zaštitnika gra?ana po prvi put za 25 godina nezaposlen, bez ikakve šanse da u Srbiji na?e posao, jer, kako kaže, i ljudi koji se slu?ajno o?ešu o njega na ulici zbog toga imaju problem.

Prema njegovim re?ima, ukoliko je ta?no da Agencija za borbu protiv korupcije ne?e da mu da saglasnost da nastavi da radi kao samozaposleni preduzetnik ono za šta se školovao i za šta ga smatraju stru?nim širom sveta, to zna?i da on nema pravo da radi ništa ni u zemlji ni u inostranstvu, bukvalno nigde.

– Da li treba da živim od korupcije, od „tetke u Kanadi“ ili „tre?eg ?oveka koji prilazi dvojici u kafani“? Da li treba da steknem 24 stana u Bugarskoj, da bih po merilima ove vlasti bio nekorumpiran? Razlozi koje list Politika navodi – zaštita državnih tajni kojima sam pristupao – u potpunosti su smešni; ko još zaklju?uje ugovor sa nekim i prijavljuje ga državnim organima da bi odavao državne tajne, valjda se to radi bez registrovanog ugovora – pita Jankovi? i objašnjava da, kada bi tvrdnje iznete u Politici bile ta?ne, niko ko je imao bezbednosni sertifikat ne bi nigde više ikad mogao da radi.

Prema Jankovi?evom sudu, sama ?injenica da se sada javnost bavi registrovanjem njegove firme, a ne stvarnim pitanjima od zna?aja za Srbiju, ve? je delimi?no ostvarenje cilja ljudi na vlasti. Pritom on dodaje da mu to što zna o metodama rada tajnih službi i njihovih saradnika daje za pravo da to kaže. Upitan da li o tim metodama može da kaže nešto više, Jankovi? odgovara odri?no, objasnivši da je to zbog toga što poštuje obavezu ?uvanja državnih tajni.

Prema njegovom vi?enju, sama ?injenica da o li?nom zahtevu podnetom Agenciji još uvek nije dobio odgovor, a da o tome ?ita u novinama „iz pouzdanih izvora“, poznavaocima naše bezbednosne problematike sve govori.

– Želim da podsetim da sam za Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga držao predavanja i seminare pre nego što sam postao zaštitnik gra?ana, kao i dok sam obavljao tu funkciju, što sam uredno prijavljivao Agenciji za borbu protiv korupcije. To je me?unarodna organizacija ?iji je Srbija ?lan i do pre nekoliko meseci imala je ?ak i kancelariju u sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Bavi se bezbednoš?u koliko i Ujedinjene nacije, a mnogo manje nego Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, u kojoj sam bio ?ak i zaposlen – podvla?i Jankovi?.

List Politika nedavno je objavio da je Saša Jankovi? uhva?en u sukobu interesa, jer je kao zaštitnik gra?ana imao bezbednosni sertifikat koji mu je omogu?io pristup mnogim državnim tajnama, a u prijavi je tražio odobrenje da registruje firmu za konsalting, koja bi se, izme?u ostalog, bavila bezbednoš?u.

(Danas) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Druga runda
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga