Janković na protestu PSG: Borimo se da sačuvamo naše glasove od krađe

PSG će sprovesti lustraciju

20. okt 2017

Predsednik Pokreta slobodnih gra?ana (PSG) Saša Jankovi? izrazio je ve?eras uverenje u izbornu pobedu na predstoje?im izborima u Beogradu, ako bude spre?ena izborna kra?a.

„U 21. veku se borimo da sa?uvamo naše glasove od kra?e vlasti“, rekao je Jankovi? na protestnom skupu PSG na Trgu Republike.

On je najavio i da ?e PSG sprovesti lustraciju i odstraniti iz javnog života one koji su odgovorni za sadašnji period.

„Mo?i ?e da žive i rade, ali ne i da nam sole pamet“, rekao je Jankovi?.

Lider PSG je ?estitao gra?anima Dan oslobo?enja Beograda u Drugom svetskom ratu istakavši da je Beograd sada, kako je rekao „okupiran iznutra“. 

Prema njegovim re?ima, Beograd je okipiran od ljudi pod fantomkama i onim sa lažnim lentama i diplomama.

„Okupili smo se da bismo rekli ne svemu tome, da nismo svi isti i da pokažemo da su gra?ani spremni da se bore za svoju slobodu“, rekao je Jankovi?.

On je oštro kritikovao gradsku vlast navode?i da ?e u Beogradu, posle predstoje?ih izbora trudnice i stariji sugra?ani imati primat, a ne „starlete pod rotacijama“.

Jankovi? je naveo da se u Beogradu tada ne?e postavljati „nikave fontonae a ni jarboli, kao ni ?in?uve dok god i poslednje naselje ne dobije kanalizaciju i struju“.

„A ni tada, ne?emo postavljati ?in?uve“, rekao je Jankovi? aludiraju?i na novogodišnju rasvetu koju je gradska vlast postavila u oktobru.

Na skupu su govorili i profesorka Srbijanka Turajli?, glumac Sergej Trifunovi? i student Pavle Grbi?.

Srbijanka Turajli? je rekla da je grad raskopan, ne zbog ne?ije nesposobnosti ili preizbornog ure?enje, ve? zbog bahatosti i osionosti ?elnih ljudi gradona?elnika Siniše Malog i gradskog menadžera Gorana Vesi?a.

„Ovde se radi o bahatoj osveti gra?anima Malog i Vesi?a koji su svesni da se (posle izbora) više nikada ne?e vratiti (na vlast)“, rekla je ona.

Grbi? je rekao da je u Srbiji svake godina manje od 30.000 do 40.000 mladih ljudi koji su, kako je naveo, „bukvalno proterani iz Srbije“.

„Nisu uspeli sve da nas proteraju“ rekao je Grbi? koji je pozvao sugra?ane da iza?u na izbore.

On je rekao da izlazak na glasanje oduzima tridestak minuta života što je mnogo manje „od pakla u kome ?e živeti“, ako aktulena vlast ostane i naredne ?etiri godine.

Trifunovi? je pozvao i one koji preko „lajv strima“ na Fejsbuku gladaju prenos protesta da iza?u na ulice.

„Do?i ?e dan kada ?emo re?i (ministri odbrane Aleksandru) Vulinu, došla tetka iz Kanade po gramofon“, rekao je Trifunovi? aludiraju?i na Vulinovu izjavu da mu je novac za kupovinu stana dala tetka iz Kanade.

On je pozdravio proslavljenog košarkaškog trenera Dušana Ivkovi?a koji je prisustvovao protestu.

Po završetku skupa na Trgu Republike, okupljeni su krenuli u šetnju do zgrade Regulatorne agencije za elektronske medije (REM), Radio-televizije Srbije i Skupštine grada Beograda, gde su predali zahteve za održavanje fer i poštenih izbora.

Skup „Beograd se voli – Beograd se brani“ u organizaciji Pokreta slobodnih gra?ana po?eo je ve?eras nešto posle 19 ?asova u Beogradu.

U?esnici skupa su nosili zastave Pokreta slobodnih gra?ana, kao i veliki transparent na kojem piše „Protiv izborne kra?e“.

PSG je ranije saopštio da zahteva da bira?ki spisak bude ure?en, ta?an i potpun, u skladu sa Zakonom o jedinstvenom bira?kom spisku.

Traži se i da gra?ani mogu ostvarivati bira?ko pravo na teritoriji lokalne jedinice na kojoj imaju prebivalište najmanje šest meseci, ?ime bi se spre?ila zloupotreba bira?kog prava fiktivnim prijavljivanjem prebivališta.

PSG zahteva da bude obezbe?eno pravo na uvid u bira?ki spisak do šest meseci pre raspisivanja izbora preko ovlaš?enih lica.

Insistira se i na zakonitom sastavu Gradske izborne komisije, u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima, koji propisuje da nijedna stranka ili koalicija ne može imati više od polovine ?lanova u njenom stalnom sastavu.

Traži se i jednak tretman vladaju?e koalicije i opozicije u medijima, kao i dosledno sprovo?enje Zakona o javnom informisanju i medijima, Zakona o elektronskim medijima, kao i Zakon o medijskim javnim servisima.

Od Regulatorne agencija za elektronske medije (REM) se zahteva da vrši svoju nadzornu funkciju u skladu sa zakonom i da se stara o ravnopravnom tretmanu politi?kih aktera u izbornoj kampanji.

PSG zahteva da se eliminiše prednost u medijskom predstavljanju za izborne takmace koji su istovremeno nosioci javnih funkcija, kao i da se zabrani izveštavanje o njihovim službenim aktivnostima dve sedmice uo?i kraja izborne kampanje.

Od vladaju?ih stranaka se zahteva da pozovu i omogu?e da izbore prate doma?i i me?unarodni posmatra?i, uklju?uju?i misiju OEBS-a u punom kapacitetu.

Beogradski izbori trebalo bi da budu održani u martu idu?e godine.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga