- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Janković: Bojkot izbora bio bi poslednja mera

O bojkotu izbora uopšte nismo razgovarali, to je uvek poslednja mera, kaže za Danas lider Pokreta slobodnih gra?ana Saša Jankovi?.

To je izjavio odgovaraju?i na pitanje Danasa šta ?e opozicija preduzeti ukoliko vlast ne ispuni njihov zahtev i pozove misiju Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da u potpunosti nadgleda izbore u Beogradu, kao i ako ne budu ispunjeni ostali njihovi zahteve kako bi bila stvorena fer i demokratska atmosfera za izlazak na birališta.

U opozicionim strankama kažu da su neta?ne tvrdnje vlasti da se traži misija OEBS jer nemaju dovoljno posmatra?a na bira?kim mestima.

Jankovi? navodi da je zahtev za pozivanje posmatra?ke misije OEBS samo jedan od niza zahteva koji postoje da bi spre?ili masovnu kra?u koja se sprema.

– Tražimo od Gojkovi?eve da pozove OEBS jer ta me?unarodna organizacija, ?iji je Srbija ?lan, upu?uje posmatra?e samo na poziv državnih institucija, a ne opozicije. Dakle, to je samo jedna od stvari, najmanje delotvorna, ali može biti korisna, za smanjivanje mogu?nosti masovne kra?e. Podse?am vas da smo na javnom mitingu pre samo nekoliko sedmica izneli i niz drugih zahteva za koje ?e se opozicija boriti kako bi se spre?ila nova kra?a – kaže Jankovi?.

Iz vladaju?eg bloka prvo je reagovao Pokret socijalista Aleksandra Vulina tvrde?i da Jankovi? i Jeremi? traže unapred opravdanje za poraz, dok je lider SNS i predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? ju?e ocenio da opozicija ne može da na?e dovoljno svojih posmatra?a na glasa?kim mestima.

Opozicione partije slažu se u tome da treba od vlasti tražiti da ispuni minimum uslova za demokratske izbore, ali su metode donekle druga?ije.

Predlog Jankovi?a i Jeremi?a da OEBS u punoj misiji nadgleda izbore podržali su DS Dragana Šutanovca, SDS Borisa Tadi?a, Levica Srbije Borka Stefanovi?a i Pokret za preokret Janka Veselinovi?a. Iz Dveri su ju?e poru?ili da dolazak posmatra?ke misije OEBS nije klju?no pitanje za regularnost izbornog procesa, ve? su to mnogo važnija pitanja poput sre?ivanja jedinstvenog bira?kog spiska i oslobo?enja medija za ravnopravno u?eš?e svih politi?kih opcija.

U Novoj stranci ukazuju na to da su oni još odavno ukazivali na to da OEBS treba da ima posmatra?e na bira?kim mestima, na šta je ta stranka ukazivala OEBS-u zbog osnovane sumnje na kršenje izbornih pravila i procedura na predsedni?kim izborima. U Dosta je bilo Saše Radulovi?a rekli su da ?e se izjasniti pošto dobiju zvani?ni dopis Jankovi?a i Jeremi?a.

Podsetimo, predsedni?ki izbori raspisani su 2. marta, samo mesec dana pre održavanja. Te izbore je pratila ograni?ena misija OEBS koja nije imala posmatra?e na biralištima, jer nije bilo dovoljno vremena za pripremu sveobuhvatne misije. Posmatra?i su pratili posebne aspekte izbornog procesa, pravnog okvira i medijsko izveštavanje o izborima.

Portparol Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava Tomas Rimer tada je izjavio da bi u normalnoj situaciji OEBS preporu?io slanje posmatra?ke misije, koju ?ine kratkoro?ni i dugoro?ni posmatra?i. „Poteško?a u ovom slu?aju je da zbog kratkog vremena od raspisivanja do održavanja izbora mislimo da to ne bi bilo mogu?e. Zato šaljemo misiju za procenu izbora, ali OEBS ne?e slati misiju u punoj veli?ini“, izjavio je Rimer.

(Danas)

Podelite ovu stranicu!