Izvodi iz knjige rođenih zaboravili manjinske jezike

Građani Srbije koji imaju pravno na dobijanje mađarskog državljanstva, ovih dana su na svetlo izneli postojanje disk…

04. feb 2011

Građani Srbije koji imaju pravno na dobijanje mađarskog državljanstva, ovih dana su na svetlo izneli postojanje diskriminacije kojoj ih izlaže država pri izdavanju izvoda iz matične knjige rođenih.  Naime, da bi stekli mađarsko državljanstvo, potrebno je, između ostalog, pribaviti i izvod iz matične knjige rođenih. Za razliku od ranijih godina, kada je to bilo normalno, sada je nemoguće dobiti dvojezičan izvod.
Po rečima zamenice pokrajinskog ombudsmana, zadužene za prava nacionalnih manjina, Eve Vukašinović, tako masovna potražnja za izvodima pokazala je da država ne samo da krši svoje zakone već i Ustav.
– Lokalne samouprave jednostavno ne izdaju dvojezične izvode iz matičnih knjiga, onako kako im zakon nalaže – kaže Eva Vukašinović. – Praksa izdavanja dvojezičnih dokumenata dugo je živela u Vojvodini i s njom nikada nije bilo problema. Međutim, otkako su u opticaju stalni obrasci koji se štampaju samo na Topčideru, izvod je moguće dobiti samo na srpskom jeziku i ćirilici. U pokušaju da se dobije mađarsko državljanstvo, to znači dodatni trošak prevođenja dokumenta, ali to nije osnovni razlog zašto skrećemo pažnju na ovu pojavu.
Po njenim rečima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu donelo je uputstvo kojim se reguliše izgled obrasca, a po stavu ministra, tekst na manjinskim jezicima se štampa na poleđini obrasca, dok je prva strana rezervisana za srpski jezik i ćiriličko pismo.
– To što je ministar predvideo nije u skladu sa zakonom, koji decidirano kaže da svako ima pravo da u postupcima s državom koristi maternji jezik, tamo gde je on u službenoj upotrebi, te da se uverenja i dokumenta izdaju dvojezično tamo gde je neki od manjinskih jezika u službenoj upotrebi. Zakon čak precizira i da se tekst ispisuje prvo na srpskom, a ispod, istim slovima i veličinom, na jeziku nacionalne manjine – objašnjava zamenica ombudsmana, te dodaje da odluka ministra nikad ne može imati jaču pravnu snagu od zakona.
Eva Vukašinović kaže da je pravo građana da dobiju dokumenta na svom jeziku zagarantovano i Ustavom, koji kaže da se stečena prava ne mogu smanjivati, a to pravo je svakako stečeno.  Ovakvo postupanje Ministarstva dovelo je i do različite prakse u opštinama, pa se događa da one izvode štampaju na različite načine, a različito ih i naplaćuju.
– Neke opštine sadržaj na manjinskom jeziku stavljaju ispod onog na srpskom, neke na poleđini dokumenta, što dovodi do toga da građani ne mogu ostvariti svoja prava svugde jednako, što jeste diskriminacija i mi na to moramo da reagujemo – kaže Eva Vukašinović. Kancelarija pokrajinskog ombudsmana upozorava na to da problem postoji i s pravom na upotrebu ličnog imena, što takođe ume da bude sporno.
– Pisanje imena mora biti ujednačeno s izvornikom, a dešava se da se ispisuje ćirilicom, iako je uneto latinicom koja nosi karakteristike jezika nacionalne manjine – kaže napša sagovornica.
Po njenim rečima, već su se obratili republičkom zaštitniku građana, koji trenutno priprema preporuke Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu.
Pomoćnica pokrajinskog Ombudsmana kaže da ovu instituciju  ne zanima bilo čije sticanje dvojnog državljanstva.
–  To je problem svakog pojedinca koji tome stremi. Ovde se radi o lošoj primeni zakona i nemogućnosti građana da ostvare prava koja im obezbeđuju zakoni i Ustav – kaže Eva Vukašinović.
Tamo gde su pojedini jezici u službenoj upotrebi, sve predstavke i dokumenti treba da se izdaju na njima ukoliko to građanin zahteva. U isto vreme, građani imaju pravo da se na tim mestima javnoj upravi obraćaju na maternjem jeziku, a ona je dužna da takvo obraćanje prihvati.
– Pozitivan primer je Zrenjanin, gde je jedan građanin napisao predstavku na mađarskom i ona mu je odbijena. Nakon njegove žalbe ombudsmanu, Skupština grada je ispravila tu nepravdu i otklonila nepravilnost u rekordnom roku – kaže zamenica vojvođanskog ombudsmana.

Petar Klaić

(www.autonomija.info)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga