- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Izostaje briga institucija o migrantima koji se nalaze van sistema

Istraživač beogradskog Centra za istraživanje javnih politika Filip Stojanović izjavio je u Subotici da lokalna samouprava treba da posveti veću pažnju migrantima koji se nalaze van tranzitnih centara u tom gradu.

Stojanović je na panel diskusiji u Gradskoj kući, kojoj su prisustvovali poslanici i predstavnici grada i civilnih organizacija, rekao da je uglavnom reč o grupi ljudi bez mogućnosti održavanja lične higijene i bez mogućnosti da se prehrane, što najčešće dovodi i do incidenata.

„Ti ljudi nisu u stanju da se sami prehrane, niti da održavaju ličnu higijenu i zbog toga se događaju i sporadični upadi u napuštene vikendice i na privatne posede. Ovakvi incidenti su posledica teškog položaja migranata“, kazao je Stojanović.

Prema njegovim rečima, jedan broj migranata nije smešten u prihvatnim centrima jer su kapaciteti popunjeni ili što zbog straha oni to ni sami ne žele.

„Oni strahuju od registracije i ulaska u sistem, kao i od ponovnog povratka na granicu sa Makedonijom“, rekao je Stojanović.

On je kazao i da postoji značajan prostor za bolju saradnju lokalnih institucija i nevladinog sektora.

Šef radne grupe za migracije u Subotici i poslanik Milimir Vujadinović rekao je da su incidenti koji se dešavaju u tom gradu, efikasnom saradnjom svih organa na terenu, svedeni na minimalnu meru.

„Poslednjih nedelja broj incidenata je bitno smanjen, a u incidentima su uglavnom učestvovali migranti koji su odbili da uđu u tranzitne centre“, kazao je Vujadinović.

On je podsetio da je jako važno da civilni sektor radi u koordinaciji sa državom.

Poslanik Tomislav Žigmanov rekao je da problem predstavlja i krijumčarenje migranata i ulazak migranata na privatne posede i da bi intersektorska saradnja doprinela boljoj koordinaciji aktivnosti i aktera koji se bave migrantskom krizom.

„Neophodno je obezbediti uvid u celinu ovog problema i obezbediti kontinuirano informisanje građana o upravljanju migracijama na lokalnom nivou“, kazao je Žigmanov.

Zoran Gabrić, kome su migranti nedavno ušli u kuću na salašu i naneli štetu, rekao je da ne zamera migrantima ali da smatra da je neophodno sprovesti aktivnosti koje bi olakšale boravak tih ljudi u Subotici, čime bi se preventivno delovalo na smanjenje broja takvih incidenata.

Predstavnica subotičkog Centra lokalne demokratije Stanka Parać Damjanović podsetila je da je neophodno definisati strateške pristupe u prepoznavanju bezbednosnih izazova, „koji za sada ne postoje“, kao i da zaključci Radne grupe za praćenje migracija nisu vidljivi građanima.

„Lokalna samouprava bi trebalo da razvije aktivne mehanizme za komunikaciju i saradnju prema migrantima i prema građanima. Glavni nedostatak Radne grupe za praćenje migracija je netransparentnost, jer njihov rad i zaključci nisu vidljivi ni civilnom društvu ni građanima Subotice“, kazala je Parać Damjanović.

Predstavnica Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Isabela Mesaroš rekla je da se dešava da MUP ne odgovara na zahteve migranata za pokretanje procedure za dobijanje azila i da izostaje briga institucija o migrantima koji se nalaze van sistema.

Vlatko Jovićević iz Divac Fondacije smatra da bi lokalna samouprava efikasnije odgovorila na izazove migrantske krize ukoliko bi mediji i civilni sektor bili uključeni u rad lokalne Grupe za migracije, a da bi grad trebao da pruži veću podršku nevladinom sektoru za realizaciju projekata iz ove oblasti.

Centar za istraživanje javnih politika predstavio je u Subotici terensko istraživanje o uticaju migrantske krize na bezbednost građana Subotice koje je sprovedeno kao deo projekta Lokalna bezbednost i uloga narodnih poslanika uz podršku Odeljenja za demokratizaciju Misije OEBS-a u Srbiji i u saradnji sa Kancelarijom za mlade grada Subotice.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!