Izaslanici predsednika podržali ciljeve REKOM-a

REKOM omogućuje da više država koje su bile u sukobu zajednički nađu rešenje koje će priznati i ispraviti ratne nepravde

11. sep 2013

Izaslanici predsednika zemalja regiona dali su punu podršku ciljevima i zadacima Koalicije za REKOM i ocenili da postoje pitanja poput nestalih, koja se ne mogu rešiti unutar jedne države, saopštila je danas ta koalicija.

„Zvanični izaslanici za REKOM su ocenili da je Inicijativa REKOM jedinstvena u međunarodnom sudskom sistemu i traženju mira, jer omogućuje da više država koje su bile u sukobu zajednički nađu rešenje koje će priznati i ispraviti ratne nepravde“, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopšteno nakon prvog sastanka ekspertske grupe za REKOM, održanog 6. septembra u Zagrebu, izaslanici su istakli nezavisnost komisije koju omogućuje njen regionalni karakter, što je čini jačim instrumentom u odnosu na lokalne mehanizme u otkrivanju istine o tome šta se dogodilo u prošlosti.

Izaslanici su ukazali da predmet ozbiljne analize treba da bude razgraničenje uloge komisije u odnosu na pravosudna tela i kako potencijal koji nudi regionalna komisija, uklopiti u specifične nacionalne državne mehanizme, koji pokazuju da pravni nisu dovoljni.

Izaslanici predsednika država regiona pozvali su člana Predsedništva BiH, Nebojšu Radmanovića i predsednika Slovenije Boruta Pahora da se pridruže u izgradnji zvaničnog regionalnog mehanizma za ustanovljenje činjenica o tome šta se dogodilo u ratovima na teritoriji nekadašnje SFRJ.

Na sastanku u Zagrebu učestvovali su lični izaslanici predsednika Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova kao i izaslanici članova Predsedništva BiH.

Nosioci Inicijative za REKOM su nevladine organizacije iz celog regiona bivše SFRJ, koje od država nastalih raspadom Jugoslavije zahtevaju da formiraju REKOM kao međudržavnu komisiju.

Ciljevi i zadaci REKOM-a

Član 13 Predloga Statuta REKOM
Ciljevi

Komisija ima sledeće ciljeve:

(a) da utvrdi činjeniceo ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava učinjenim nateritoriji nekadašnje SFRJ u periodu od 1. januara 1991. do 31. decembra 2001. godine, političkim i društvenim okolnostima koje su uticale na činjenje ovih dela i posledicama do kojih su zločini i kršenja prava doveli;

(b) da prizna nepravde nanete žrtvama, u cilju izgradnje kulture solidarnosti i saosećanja;

(c) da doprinese ostvarivanju prava žrtava;

(d) da doprinese da političke elite i društva u stranama ugovornicama prihvate činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava;

(e) da doprinese rasvetljavanju sudbine nestalih;

(f) da doprinese sprečavanju ponavljanja ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava.

(g)

Član14 Predloga Statuta REKOM
Zadaci

Komisija ima sledeće zadatke:

(a) da prikupi podatke o slučajevima ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava, pruži njihov detaljan opis, prikaže obrasce kršenja prava i njihove posledice;

(b) da prikupi podatke o sudbini nestalih i sarađuje sa nadležnim telima koja se u stranama ugovornicama bave potragom za nestalima;

(c) da izradi popise ljudskih gubitaka u vezi sa ratom ili drugim oblikom oružanog sukoba:

i. civila koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom ili drugim oblikom oružanog sukoba; i
ii. boraca koji su izgubili život ili nestali u vezi sa ratom ili drugim oblikom oružanog sukoba;

(d) da prikupi podatke o mestima zatvaranja u vezi sa ratom ili drugim oblikom oružanog sukoba, o licima koja su protivpravno zatvarana, podvrgavana mučenju i nečovečnom postupanju, i izradi njihov sveobuhvatan popis uz zaštitu identiteta kada je to neophodno;

(e) da istraži političke i društvene okolnosti koje su odlučujuće doprinele izbijanju ratova ili drugih oblika oružanog sukoba, kao i činjenju ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava;

(f) da održi javna slušanja žrtava i drugih lica o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava;

(g) da preporuči mere koje se odnose na sprečavanje ponavljanja kršenja ljudskih prava i na reparacije za žrtve; i

(h) da izradi, objavi i predstavi završni izveštaj na način kojiće omogućitida izveštaj dopre do što šireg kruga ljudi u državama na teritoriji nekadašnje SFRJ.

(Autonomija/Beta) 

 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Mali šef
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga