- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Istraživanje: Pokrajinski organi nedovoljno tretiraju jezike nacionalnih manjina

Istraživanje Pokrajinskog ombudsmana pokazalo je da je od 13 posmatranih organa pokrajinske uprave samo u njih pet opštim aktom propisano poznavanje jezika nacionalne manjine kao poseban uslov za rad na određenim radnim mestima.

Tamo gde je takav uslov i predviđen, u velikom broju slučajeva poznavanje jezika nacionalne manjine postavljeno je alternativno sa poznavanjem stranog jezika, navodi se u danas objavljenom istraživanju.

Dodaje se da nije uređen način dokazivanja poznavanja jezika nacionalne manjine i u najvećem broju slučajeva nije propisan potreban nivo znanja tog jezika za određeno radno mesto.

Nije se vodilo računa ni o tome na kojim radnim mestima se komunikacija sa građanima obavlja kao redovan posao, odnosno da zaposleni koji vode upravne postupke u odgovarajućem broju vladaju jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi, piše u istraživanju.

Dodaje se da su pripadnici mađarske, rumunske, slovačke i hrvatske nacionalne manjine nedovoljno zastupljeni u pokrajinskim organima uprave u odnosu na procenat njihove zastupljenosti u strukturi stanovništva Vojvodine.

Pokrajinski ombudsman je preporučio pokrajinskim organima uprave da preduzmu odgovarajuće mere kako bi se ovi nedostaci ispravili.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!