- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Ilić: Za javne tužioce se biraju ljudi bliski politici

Samostalnost u radu tužilaca i sudija jeste ugrožena, a brojni su kanali uticaja na njih, ocenio je danas Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ili?.

“Samostalnost u radu tužilaca i sudija jeste ugrožena, a brojni su kanali uticaja na njih, neki su instituionalne a neki vaninstitucionalne prirode, od starešina u javnim tužilaštvima, pa i do pritisaka preko medija”, rekao je Ili? za Televiziju N1, koji je i predsednik Udruženja tužilaca Srbije i zamenik republi?kog javnog tužioca.

„Za javne tužioce se biraju ljudi bliski politici, ima izuzetaka, ali ?ak i ako ste najbolji ne?ete biti izabrani ako nemate podršku politike. Svesni da politika uti?e na njihov izbor, oni ?uju te signale, ili postoji autocenzura u donošenju odluka“, objasnio je Ili?.

Prema njegovim re?ima, tužioci znaju da ako donesu odluke koji nisu u interesu politike, da ?e to imati posledice na njihovu profesionalnu perspektivu.

Ili? je ocenio da nije samo važno da se pravda sprovodi ve? i da postoji utisak da se pravda sporovodi. „Neretko imamo utisak u javnosti da odluka nije doneta na osnovu argumentacije nego politi?kih pritisaka i odsustva spremnosti suda da daju razloge za takve odluke“, kazao je Ili?.

Povodom odluke Prvog osnovnog javnog tužilaštva da odbaci krivi?ne prijave za napade na novinare tokom inauguracije predsednika Srbije Aleksandra Vu?i?a, Ili? je rekao da bi trebalo sa?ekati kona?nu odluku.

„Ošte?eni imaju pravo na prigovor. Možda se nekome ?ini da je deo tog obrazloženja tužilaštva neuverljivo, ali treba sa?ekati odluku. Važno u ovom slu?aju je to da u odnosu na politi?ki osetljive predmete postoji percepcija javnosti da postoji politicki pritisak upravo zbog odsustva nezavisnosti sudstva. To je u ovom slu?aju osnovni problem koji prepoznajem“, rekao je Ili?.

Govore?i o najavama da samo tužiocima i sudijama ne?e biti pove?ane plate slede?e godine, Ili? je ocenio da se u smislu kvaliteta pravosu?e nije oporavilo od velikog odlaska sudija i tužilaca u privatni sektor. „Bojim se da ako ne bude bilo pove?anja plata, to ?e odvesti do novog velikog odlaska sudija i tužilaca“, naveo je Ili?.

Hadžiomerovi?: Sudije moraju da se bore za svoju nezavisnost 

Govore?i o pritiscima na sudsku vlast, sudija Apelacionog suda u Beogradu i potpredsednik Društva sudija Srbije Omer Hadžiomerovi? rekao je da su sada ti pritisci postali posredni i ?esto nisu nezakoniti jer je napravljen pravni okvir koji to dozvoljava.

„Nekada politi?ari nemaju direktan zahtev, ali imaju o?ekivanja. Kada se donese neka predsuda posle pet minuta stiže njihova reakcija da je to skandalozna odluka, a niko je nije ni pro?itao. Drugim re?ima, imali su o?ekivanja pa kritikuju jer odluka nije takva. To šalje signal drugima da to ne rade, da ne izazivaju bes politi?ara“, kazao je Hadžiomerovi?.

Dodao je da se mora stvoriti atmosfera da su sudije sigurne da donose nezavisne odluke. „Oni nisu tu da udovoljavaju javnosti, i ne treba da snose takve kritike, niti bilo kome da udovoljavaju“, rekao je Hadžiomerovi?.

Prema njegovim re?ima, obaveza je države da napravi sistem koji ?e omogu?iti sudijama da nezavisno donose odluke.

“Sa druge strane, sudije moraju da se bore za nezavisnost. Sudije, me?utim, ne koriste ni ono što im je sada dato za tu borbu, garancije za nezavisnost, poput Visokog saveta sudstva. Možete da date kakve god ho?ete garancije, ako ih ne koristi onaj koji treba da ih koristi, džabe vam sve garancije koje dobijate. Klju?ni je Visoki savet sudstva, ako je on taj koji treba da garantuje nezavisnost, onda moramo da ga nateramo da to radi”, poru?io je Hadžiomerovi?.

(Autonomija/N1, naslovna fotografija: Medija centar Beograd) 

Podelite ovu stranicu!