- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Ilić: Tužilac da odluči o istrazi protiv SNS, Nenadić: Kazna do pet godina zatvora

Poverenik za samostalnost tužilaca Goran Ili? izjavio je danas da bi trebalo sa?ekati odluku javnog tužioca povodom sumnji u na?in na koji je Srpska napredna stranka (SNS) sakupljala novac u preizbornim kampanjama, ali da bi, bez obzira da li predloži gonjenje ili misli da za to nema mesta, trebalo da obrazloži javnosti zašto je doneo takvu odluku.

„Tako?e, ta odluka bi trebalo da bude doneta u razumnom roku jer bi odugovla?enje u predmetu za koji je javnost zainteresovana podrivalo poverenje javnosti u tužilaštvo, ostavljaju?i utisak da se zbog spoljnih pritisaka odugovla?ilo sa odlukom“, rekao je Ili? za agenciju Beta.

On je naveo da ne vidi razlog zbog koga javni tužilac ne bi sazvao konferenciju za medije i obrazložio odluku u meri u kojoj je mogu?e, a štite?i pretpostavku nevinosti i pravo na privatnost.

„Bez potpunih i jasnih razloga javnost ?e ostati u uverenju da se tu nešto prikriva. Obrazloženje odluke je u interesu javnosti i tužilaštva jer je u prošlosti zatvorenost tužilaštva za javnost stvarala utisak da su tužioci u politi?ki osetljivim predmetima postupali nesamostalno“, kazao je Ili?.

Nemanja Nenadi? iz Transparentnosti Srbija rekao je da, prema Zakonu o finansiranju politi?kih aktivnosti, onima koji daju ili primaju donacije suprotno zakonu preti kazna od od tri meseca do pet godina zatvora.

„Davalac nezakonitog priloga i odgovorno lice za primanje priloga su odgovorni, pod uslovom da se može utvrditi namera skrivanja identiteta onog koji daje donaciju ili vrednosti donacije. U svakom slu?aju, predmet ispitivanja bi trebalo da bude utvr?ivanje toga šta se dogodilo, odnosno da javni tužilac izvrši sve potrebne radnje, dakle sasluša davaoce priloga. Pre svega one koje je ozna?ila Agencija za borbu protiv korupcije kao problemati?ne jer su kao donatori navedeni gra?ani koji su socijalni slu?ajevi“, kazao je Nenadi? za agenciju Beta.

Proteklih dana objavljeno je da su, sude?i po izveštajima o finansiranju kampanje, brojni donatori SNS-a bili spremni da izdvoje potpuno istu sumu kao pomo? partiji. Zbog kampanje iz 2014. kada su gra?ani, ?ak i oni koji primaju socijalnu pomo?, masovno upla?ivali po 40.000 dinara, Agencija za borbu protiv korupcije obratila se tužilaštvu ukazuju?i na mogu?e pranje novca. U izveštaju za predsedni?ku kampanju ove godine navode se hiljade donacija u istom iznosu.

Predsednik Srbije i SNS-a Aleksandar Vu?i? u intervjuu Insajderu dao je objašnjenje: „Sad ?u da Vam objasnim kako. Sedimo nas dvoje, i bude tu i neki tre?i ?ovek. Ja ne znam da li je to tako, al’ pretpostavljam – ja kažem: „A ja ho?u da dam 800 evra, ali ja ne mogu da dam 800 evra, dozvoljeno je to. Evo ti, izvoli novac, molim te, plati za našu stranku“.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!