IGOR BESERMENJI: Na večeri sa đavolom

Kako je Ana Brnabić za kratko vreme postala samo još jedna od potrošenih, jadnih i besprizornih figura ovdašnje politike

Priredio: Igor Besermenji
09. sep 2017

Teško je re?i kakva je ta?no o?ekivanja fragmentirana i posva?ana javnost u Srbiji imala od Ane Brnabi? – no bi?e da je je malo ko o?ekivao bilo šta naro?ito dobro. Ali i pored toga, njeni postupci su razo?aravaju?i. Ako i zanemarimo “prvobitni greh”, odnosno odluku da zaboravi na svoja temeljna životna na?ela i potpiše u?eš?e u ovoj vlasti – a ona, ipak, ako ništa drugo, nije bila deo bande koja je aplaudirala Vu?i?evim skupštinskim odama kasapnici devedesetih godina – noviji potezi Brnabi?eve su sve više Vu?i?-like, a to sasvim sigurno nije dobro. Ni za nju, ni za Srbiju.

I dok na društvenoj mreži Tviter pokušava da bude Ana iz komšiluka, prihvataju?i „dobre fore na svoj ra?un“, kako ona sama nazva jednu od vesti o kojima nas obaveštavaju popularni “Njuzovci”, u politici nigde nema te Ane iz komšiluka. Brnabi? je uspela da za kratko vreme napravi sve greške prose?nog srpskog politi?ara ili politi?arke u poslednjih, pa, mnogo godina.

Još pre nekog vremena, ono njeno fejk „ukazivanje poštovanja“ ruskom ambasadoru, umotano u jadno objašnjenje kako je „ona“ imala potrebu da objasni šta je prava istina njenog intervjua, jasno je pokazalo da je Brnabi?, ušavši u vlast sa avetinjama devedesetih, otišla na ve?eru sa ?avolom i da u toj vlasti ne?e biti mesta za kul-Anu, premijerku koja vozi skuter na hrvatskom otoku Bra?u i svojim primerom i sa najviše mogu?e pozicije u zemlji pokazuje Srbiji da je ljubav – ljubav, bez obzira gde se i izme?u koga ona javila. Umesto te kul-Ane, Ane iz komšiluka, u politici smo dobili razo?aravaju?u bledu kopiju istovetnih, potrošenih, jadnih i besprizornih figura srpske politike, dosadnijih od same dosade.

Brnabi? je za kratko vreme na premijerskoj poziciji položila sve testove kako bi izgledala i zvu?ala baš poput ve?ine politi?kih lidera, ve?ih i manjih, u Srbiji, koje kao da dobijamo sa jedne od onih mašina gde se po istovetnom modelu štancuju stotine i hiljade istih proizvoda. Dokazala je da je spremna za brifinge kod ruskog ambasadora, preko medija mlatila kažiprstom Hrvatskoj nekoliko puta, imala potrebu da zadovolji bedastu glad onog dela medija kojima je bilo bitno da ponosno i ekskluzivno za njih izjavi da je ona, ipak, Srpkinja i da sve do detalja objasni svoj rodoslov, umesto da ih takve, jadne i bedne s takvim pitanjima, otera kao što Vu?i? izbacuje nepoželjne novinare sa konferencija.

Ana iz komšiluka je pristala da ljubav prema Srbiji dokazuje obra?unima sa izmišljenim neprijateljima u regionu i stepenom poslušnosti ruskom ambasadoru. Pristala je da bude kvazi-patriotkinja i demonstrator pogrešno shva?enog poziva za službu državi i gra?anima, baš kao i najve?i deo politi?ara od devedesetih naovamo. Uostalom, jednom sam pro?itao kako je neko primetio da, ako Brnabi?eva sa ove pozicije ništa ne uradi za LGBT populaciju, a za koga ?e onda nešto uraditi? Ne se?am se da je do sada dala neku zvani?niju i jasniju afirmativnu izjavu koja bi na bilo koji na?in pomogla unapre?enju statusa LGBT populacije, koja još uvek ne može da ostvari neka od najosnovnijih prava, a o pravu na brak, koje tako?e ne bi trebalo da bude sporno, da ne govorimo.

Umesto svega toga, Ana Brnabi? pristala je da se uhvati u kolo sa Da?i?-like, Vu?i?-like, Šešelj-like akterima i za sada ne izgleda da u svemu tome pronalazi sebe, niti planira da se druga?ije prikaze gra?anima. Nije pokazala ni potrebnu dozu empatije prema radnicima na mukama, a ni potrebnu dozu prezira prema tla?iteljima države. Ne. Umesto toga, ona je podržala i izmene Zakona o Bezbednosno-informativnoj agenciji (BIA), kojom se proširuju ovlaš?enja još jedne u nizu Da?i?-like, Vu?i?-like, Šešelj-like tipi?nih figura iz srpske politi?ke prakse, Bratislava Gaši?a. Sve to, veli premijerka, kako bi Srbija postala normalna država. Ovakve izmene Zakona sasvim sigurno nisu opravdane, a pogotovo kada dolaze u trenutku dok Agenciju vodi Bratislav Gaši?, koji ne služi državi ve? jednom ?oveku.

Eto, to su ukupna dostignu?a Ane Brnabi? u politici do danas. Nema dobrih, a ni novih fora. Sve je ve? vi?eno. I dosadno.

(Autonomija/foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga