IGOR BESERMENJI: Da li je Dačića počelo da boli?

Politički nimfos SPS

Priredio: Igor Besermenji
12. nov 2017

“…Ukapirao je da je nimfos, nedokarana lomikurka. To ga je i razladilo. Stisnuo je petlju i udario joj nogu.”
deo iz pri?e “Nimfos”, knjiga proze “Šatro pri?e”, Miroljub Todorovi? (2007), za?etnik signalizma, avangardnog stvarala?kog pokreta

U politi?kom zna?enju, nimfo priroda Socijalisti?ke partije Srbije u?inila je teškom za pra?enje geneze u?eš?a ove stranke u politi?kim koalicijama. Utvrditi s kim SPS nije ulazio u brak zarad “prosperiteta Srbije”, lakše je od sastavljanja liste njenih bivših, sadašnjih i potencijalnih budu?ih koalicionih partnera. I sad, reklo bi se da patriotska ose?anja zbog kojih SPS zvani?no potpisuje “dok nas ne rastave” papire sa raznim strankama i stran?icama širom Srbije, opravdavaju tu podužu listu politi?kih brakova. Prosperitet Srbije svakako jeste dovoljno dobar razlog. Me?utim, šta ako je Srbija u celoj pri?i samo levo smetalo – drugim re?ima, šta ako se ipak radi o tome da je SPS samo jedan politi?ki nimfos kojem se ne silazi – s vlasti?

U prilog tome da je ova druga mogu?nost verovatnija, govori to da je jednom politi?kom metuzalemu kao što je Ivica Da?i?, navodno, dosta svega! Naravno, teško je u to zaista poverovati, ali dok se cela ta pri?a o njegovom zasi?enju strana?kom politikom ne pokaže još jednom igrarijom, pravi?emo se da ima neke istine u svemu tome. Ako je ministru spoljnih poslova zaista dozlogrdila strana?ka politika SPS-a, onda izgleda da ili on sam predugo nije silazio – s vlasti, ili su ipak sve šeme i kombinacije SPS-a, postale umaraju?e. Drugim re?ima, ako je i bilo patriotskih motiva za sve vratolomije ove politi?ke stranke, po?elo je da boli. I najiskusniji se s vremena na vreme, ipak zadišu i naprave pauzu. A Socijalisti?ka partija Srbije svakako spada u red najiskusnijih u Srbiji.

Da li patriotizam u Srbiji boli? Da, sasvim sigurno, ako je lažan i služi za podgrevanje destruktivnih ose?anja kod gra?ana. S druge strane, shvatiti da je patriotizam ve?ine politi?kih metuzalema u Srbiji lažan, jednostavno je koliko i prepoznati da je nebo plave boje. Tužno je, me?utim, to što lažni patriotizam u Srbiji na kraju najviše boli gra?ane. A da li je po?elo da boli i Ivicu Da?i?a? Vide?emo.

S jedne strane, Da?i? želi da pokaže svoju ljudsku, moralnu i politi?ku senzibilnost, pa nam u objašnjenju kaže: „Svima sam za sve uvek ja kriv i u partiji i u koaliciji, pa je vreme da se to završi. Dosta mi je svega.“ Ali, kako bi nas ipak podsetio da se radi o glavnom koalicionom partneru Aleksandra Vu?i?a, Da?i? podvla?i najbitniji deo svoje izjave: „Mene ne mogu da smene, mogu samo ja da odem!” Imaju?i u vidu da su odnosi u vladaju?im strankama ?ak i me?u višim funkcionerima s jedne i apsolutnih strana?kih vo?a s druge strane zasnovani na o?iglednoj, neskrivenoj servilnosti, lako je poverovati Da?i?u da je on taj koji ?e da joj udari nogu. Nedokaranoj lomikurki.

Dakle, ne samo da lažni patriotizam u Srbiji jako boli, nego i zava?a i rastavlja brakove. SPS zna najbolje. Što bi predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp rekao – Sad (tužno).

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga