I Sejdinović napustio Radnu grupu, optužbe na račun vlasti, UNS-a i ASMEDI-ja

"Uvideti ko je zaista prijatelj medijskih sloboda, a ko ‘lovac u mutnom’"

20. okt 2017

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja odlu?ila je da njen predstavnik Nedim Sejdinovi? napusti Radnu grupu Ministarstva kulture i informisanja za izradu Strategije razvoja sistema javnog informisanja do 2023. godine, saopštila je danas ta koalicija koju ?ine pet novinarskih i medijskih udruženja, ali je dodala da ne deli iste razloga za napuštanje Radne grupe sa Udruženjem novinara Srbije (UNS) i Asocijacijom medija (ASMEDI).

Razlozi Koalicije za izlazak iz Radne grupe ne podudaraju se sa motivima izlaska drugih udruženja iz ovog procesa, s obzirom da smatramo da su njihovi javno izre?eni razlozi neiskreni, a stvarni – neprincipijelni. Hteli smo da zastupamo interese gra?ana i javnosti i principe medijskih sloboda, a nikako da taj položaj koristimo za ostvarenje partikularnih interesa, pozicioniranje u strukturama mo?i i trgovinu sa vlastima”, piše u saopštenju.

Dodali su da, za razliku od drugih udruženja, od samog po?etka nisu želeli da daju legitimitet vlastima, pa zbog toga, za razliku od drugih udruženja, predstavnik Koalicije nije potpisao nikakav ugovor sa Ministarstvom i odbio je da primi honorar za svoj rad, javno isti?u?i da zadržava pravo da istupi iz radne grupe onog trenutka kada bude smatrao da je njegovo u?eš?e u njoj bespredmetno.

“Istovremeno smo se konstruktivno i principijelno, kroz otvoren, ponekad veoma oštar dijalog, borili za naše stavove i predloge, u uverenju da to dugujemo i ?lanovima naših udruženja i gra?anima. Protiv sebe nismo imali samo predstavnike vlasti nego i naše kolege iz drugih novinarskih i medijskih udruženja”, navodi se u saopštenju.

Koalicija je dodala da smatra da je legitimno pravo svakog udruženja da zastupa svoje interese, ali je istakla da ?e u takva udruženja u Koaliciji uvek imati protivnika, ukoliko su ti interesi suprotni javnom interesu, konceptu medijskih sloboda, novinarskim pravima i medijskom profesionalizmu.

“Sigurni smo da ?e se, tokom široke rasprave, na našoj veoma kompleksnoj medijskoj sceni, koja je izložena dramati?no jakim, beskrupuloznim pritiscima vlasti – jasnije uvideti ko je zaista prijatelj medijskih sloboda, a ko ‘lovac u mutnom’”, piše u saopštenju.

Koalicija je saopštila da je njen predstavnik, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine (NDNV) Nedim Sejdinovi?, Radnu grupu napustio jer je Koalicija uverena da je rad te Radne grupe u datom formatu i u datim okolnostima u potpunosti obesmišljen i da je jedini izlaz iz date situacije formiranje nove Radne grupe sastavljene od osoba od profesionalnog i moralnog integriteta – medijskih stru?njaka i predstavnika relevantnih novinarskih i medijskih udruženja, kao i udruženja civilnog društva kao zastupnika interesa gra?ana u ovom procesu.

Naveli su da izlaskom iz Radne grupe ne prestaju sa radom na izradi dokumenta koji ?e sadržavati elemente potrebne za izradu strateškog medijskog dokumenta i koji ?e, izrazili su nadu, biti temelj neke budu?e Medijske strategije u nekim budu?im, “sre?nijim vremenima”.

Želimo da pokrenemo najširu javnu diskusiju o analizi stanja u medijskoj sferi, preporukama kako da se problemi prevazi?u, ciljevima koje treba dosegnuti i aktivnostima koje u tu svrhu valja preduzeti. Želimo da dokument bude produkt zajedni?kog rada naših udruženja, medijskih i drugih eksperata, civilnih organizacija, sindikata i drugih zainteresovanih organizacija i gra?ana, a u ?itav proces ?emo uklju?iti i me?unarodne organizacije”, poru?ila je Koalicija.

Pored NDNV-a, Koaliciju ?ine i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM), Asocijacija Lokal pres i Asocijacija onlajn medija (AOM).

Predstavnici UNS-a i ASMEDI-ja ranije su naputil Radnu grupu zbog imenovanja Aleksandra Gajovi?a, koga su optužili za šovinizam prema ženama.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga