I nezavisni ekspert se povukao iz Radne grupe za Medijsku strategiju

"Besmisleno da odlučujemo o okruženju bez predstavnika glavnih novinarskih udruženja"

26. okt 2017

Nezavisni ekspert Dejan Nikoli? saopštio je da je istupio iz Radne grupe za izradu Medijske strategije.

“Istupio sam iz Radne grupe za izradu Medijske strategije Republike Srbije. Smatram da je potpuno besmisleno da odlu?ujemo o okruženju u kome ?e novinari raditi slede?ih pet godina bez predstavnika glavnih novinarskih udruženja koji su ve? napustili grupu u prethodnih par nedelja”, napisao je Nikoli? na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk (Facebook).

Iz Radne grupe za izradu Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Srbiji do 2023. godine istupili su predstavnici Asocijacije medija Dalila Ljubi?i?, Udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlovi? i Koalicije novinarskih i medijskih udruženja (Nezavisno udruženje novinara Srbije – NUNS, Nezavisnog društva novinara Vojvodine – NDNV, Asocijacije nezavisnih elektronskih medija, Lokal presa i Asocijacija onlajn medija) Nedim Sejdinovi?.

Ljiljana Smajlovi? podnela je ostavku 13. oktobra, kako je navela, u znak li?nog protesta zbog imenovanja novog državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovi?a, koga je optužila za šovinizam prema ženama, a potom je UNS nekoliko dana kasnije saopštio da se povla?i iz Radne grupe.

Predstavnica Asocijacije medija Dalila Ljubi?i? povukla se iz Radne grupe 17. oktobra, a Upravni odbor te Asocijacije je saopštio da je tu odluku doneo zbog imenovanja novog državnog sekretara za informisanje Aleksandra Gajovi?a.

Asocijacija medija predložila je ministru kulture i informisanja da raspusti Radnu grupu, imenuje novu i promeni metodologiju, kako bi taj “zahtevan posao” mogao da bude završen u razumnom roku.

Predstavnik Koalicije novinarskih i medijskih udruženja Nedim Sejdinovi? povukao se iz Radne grupe 20. oktobra, ali su saopštili da se njihovi razlozi ne podudaraju sa motivima izlaska drugih udruženja iz tog procesa.

“Njihovi javno izre?eni razlozi su neiskreni, a stvarni – neprincipijelni. Hteli smo da zastupamo interese gra?ana i javnosti i principe medijskih sloboda, a nikako da taj položaj koristimo za ostvarenje partikularnih interesa, pozicioniranje u strukturama mo?i i trgovinu sa vlastima”, saopštila je Koalicija.

NUNS i NDNV ju?e su pozvali UNS da iz Radne grupe za izradu Medijske strategije povu?e i „svoje druge kadrove“ koji su u to telo izabrani kao nezavisni stru?njaci.

„Ukoliko UNS ne povu?e svoje kadrove, bi?e jasno da je njihovo ritualno povla?enje iz Radne grupe imalo samo za cilj da donošenje Medijske strategije prebaci u domen politi?kih pregovora i tajnih trgovina izme?u režima i bliskih organizacija“, navodi se u saopštenju.

U Radnoj grupi su ostali Stanko Crnobrnja, Maja Rakovi?, Tamara Momirov, Nenad Krajnovi?, Dejan Maslikovi?, Irina Reljin, Milan Petkovi?, ?edomir Radoj?i?, Milivoje Mihajlovi?, Ištvan Bodžoni i Miloš Jankovi?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga