Hrvatska zabranila ubijanje napuštenih životinja

Cilj zakona je da se udomi svaka napuštena životinja i obezbedi odgovarajuća veterinarska nega

05. okt 2017

Hrvatski sabor je izglasao Zakon o zaštiti životinja kojim se zabranjuje ubijanje napuštenih životinja.

Javnosti najzanimljivija odredba novog zakona je zabrana ubijanja napuštenih životinja i osnivanje najmanje jednog „no kill“ skloništa na podru?ju svake jedinice regionalne samouprave, u kojem je osigurano najmanje 50 smeštajnih mesta za životinje, a sve jedinice lokalne samouprave obavezne su da u?estvuju u finansiranju osnivanja i rada skloništa, navodi se u ju?erašnjem saopštenju hrvatskog Ministarstva poljoprivrede.

Zakon predvidja i kontrolu populacije „neželjenih“ pasa, kao i bolji nadzor nad uzgojem pasa. Hrvatske vlasti o?ekuju da ?e se broj napuštenih pasa smanjiti i da ?e ve?ina postoje?ih skloništa mo?i da prihvati sve napuštene životinje i zadovolji propisane standarde.

Cilj zakona je da se udomi svaka napuštena životinja i obezbedi odgovaraju?a veterinarska nega, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo je ocenilo da je Hrvatska nakon 10 godina dobila Zakon o zaštiti životinja koji je svrstava u evropski vrh brige o životinjama.

U novom zakonu su radi zaštite i dobrobiti životinja propisane dodatne zabrane neodgovaraju?eg postupanja prema životinjama.

Tako je, izmedju ostalog, zabranjeno pucanje u životinje bez obzira na vrstu oružja ili sprave za pucanje, osim za potrebe omamljivanja ili usmr?ivanja životinja te u svrhu zaštite sigurnosti ljudi i životinja, kao i bacanje petardi na životinje ili drugih pirotehni?kih sredstava.

Zabranjeno je i držanje i koriš?enje divljih životinja u svrhu prikazivanja javnosti, osim u zoološkim vrtovima, i držanje u zato?eništvu medveda, osim u zoološkim vrtovima i skloništima.

Novi zakon predvidja i zabranu izlaganja pasa s kupiranim ušima i repovima, sa izuzetkom lova?kih pasa.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga