GV: Nepromišljena „sjedinjavanja“

Odluke o "fuzionisanju" ministarstava i sekretarijata donesena bez promišljanja, kao deo predizborne kampanje, što može imati veoma loše posledice za građane

16. apr 2011

Inicijativa nevladinih organizacija „Građanska Vojvodina“ smatra da odluke republičke i vojvođanske vlade da se pojedina ministarstva i sekretarijati „fuzionišu“ predstavlja nedovoljno promišljen potez, koji može imati loše posledice za građane Srbije i Vojvodine. Smatramo da su u pitanju odluke koje nikako ne mogu da imaju za cilj unapređenje funkcionisanja državne i pokrajinske administracije već ih treba čitati isključivo u kontekstu početka predizborne kampanje.

Posebno zabrinjava lakoća donošenja takve odluke i njen neprincipijelni karakter, odnosno jasne indicije da se nije vodilo računa o interesima građana, a u pojedinim slučajevima “fuzionisanja” postoji jasna opasnost da se neki dostignuti rezultati ponište ili bar dovedu u pitanje, s obzirom da su neka “spajanja” potpuno nelogična i neprirodna. Očigledno je da se ove odluke nisu zasnivale ni na kakvoj strategiji, a takođe ne vidimo niti jedan valjan argument preslikavanja politikantskog i partokratskog “beogradskog modela” od strane vojvođanske vlade.

“Građanska Vojvodina” sa posebnom zabrinutošću posmatra prisajedinjenje pokrajinskog resora zaštite životne sredine i održivog razvoja sekretarijatu za urbanizam, kao i spajanje sekretarijata koji se bavio zaštitom nacionalnih zajednica sa resorom obrazovanja. Takođe, izražavamo bojazan da će informisanje na nivou pokrajine biti dodatno ugroženo ukoliko se pokaže da novouspostavljeni Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje ne bude imao dovoljno stručnih kapaciteta da se bavi užasnom situacijom u vojvođanskim medijima. Što se tiče informisanja na republičkom nivou, treba ukazati da je ono u prethodnom periodu bilo tek podsektor Ministarstva kulture, a da je sada postalo podsektor podsektora Ministrarstva kulture, informisanja i informacionog društva. Takođe smatramo da je resor ljudskih i manjinskih prava na republičkom nivou, bez obzira na neka loša iskustva iz nedavne prošlosti u funkcionisanju ovog ministarstva, potpuno potcenjen bez obzira na to što novo ministarstvo ovu oblast sadrži u prvom delu svog imena – Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, lokalnu upravu i državnu samoupravu. Navodimo samo neka od upitnih rešenja…

„Građanska Vojvodina“ smatra da je u ovom trenutku neophodno sprečiti moguće štete ovih poteza, odnosno učiniti sve da se u kreiranje buduće politike novouspostavljenih, fuzionisanih ministarstava i sekretarijata uključi stručna javnost, civilni sektor, kao i da se ne zanemare dosadašnji dobri rezultati i stručni kapaciteti ministarstava i sekretarijata koji su prestali da postoje u prethodnom obliku. Ne sme se dozvoliti da pojedine izuzetno važne oblasti budu tek usputna delatnost republičke i pokrajinske administracije.

Građanska Vojvodina

Građansku Vojvodinu čine:
Centar za razvoj civilnog društva
Centar za regionalizam
Nezavisno društvo novinara Vojvodine
Helsinški odbor za ljudska prava
Građanski fond „Panonija“
Građanska akcija Pančevo
Zelena mreža Vojvodine
Otvoreni licej Sombor

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Hleba i igara
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga