GORDANA SUŠA: Stodnevna mimeza

Ideja da se gestapovski proveravaju bolovanja i krešu plate do besmisla, kao da su svi zaposleni manipulanti i varalice, ne govori u prilog njenog razumevanja potlačenih. Naprotiv!

11. okt 2017

Po peti put prošlo je sto dana Vu?i?eve vlade.

U pet godina imao je bonus od preko šesnaest meseci da se inovirani, rekonstruisani, novoizabrani timovi izvršne vlasti zalaufaju, konsoliduju i pokažu znanje i namere. Ova poslednja ekipa kontinuiteta startovala je sa kontroverznom premijerkom koja je pokazala da osim digitalizacije najbolje radi marketing za Vu?i?a. Pošto joj je popunio kabinet svojim najpoverljivijim ljudima i to po pravilu onima koji su u javnosti prepoznati kao “ hodaju?i incidenti“, Vulin, Stefanovi?, Gaši?, ostavio joj je taman toliko prostora da ga odmeni kada je premoren. Mada takvih prilika nije bilo mnogo, može se re?i da je za minulih sto dana Brnabi?eva vidno napredovala u pridobijanju njegove pažnje i poverenja, podražavanjem, dakle, mimezom njega i njegove retorike.

Kao naslednica konsolidovanih finansija i pune kase, što je bezbroj puta ponavljala kao hvalu, uspela je mimetski da smiri štrajka?e „Fijata“ i “ Goše“ i nikada, kako joj i prili?i, nije odgovorila na pitanje kako je mogu?e u ozbiljnoj državi da neki šalabajzerski vlasnik pet godina ne pla?a državi porez niti plate zaposlenima a pogotovo zašto nije u zatvoru ? Iako joj je Vu?i? namenio razdvojenu funkciju, da se više bavi ekonomijom dok je politikom trebalo da se bavi Da?i?, pokazalo se da ni jednu ni drugu funkciju nije imao nameru da prepusti ve? je o svim bitnim i ekonomskim i politi?kim temama, uklju?uju?i i se?enje raznih vrpca, ostavio sebi. Postalo je sasvim uobi?ajeno, za ovih sto dana, da šef države pri?a o BDP, pregovorima sa MMF, pove?anju, zapravo vra?anju plata i penzija, novim investicijama, pa se Brnabi?eva dostojno držala i drži takvog statusa, svode?i se na ponavljanje Vu?i?evih umotvorina i konstrukcija. „EU je strateški partner Srbije i Vlada Srbije uvek ima jednu i jasnu poruku – Evropska unija je cilj prema kojem idemo. Rusija je naš prijatelj i ekonomski partner i nema ni?eg više u tom odnosu“, po ko zna koji put je ponovila, a ja bih dodala, izuzev budnog oka i nadzora deklarisanog rusofila Nenada Popovi?a, koji je ni?im izazvan dobio ministarsko mesto bez portfelja u „njenoj“ Vladi. Gaf koji joj se ne?e zaboraviti jeste i pravdanje ambasadoru Ruske Federacije, stenogramom njenog intervjua „Blumbergu“. „Proslavila“ se razumevanjem za prosta?ka i mrza?ka saopštenja Vulinove partije prema uredniku „Krika“ i ostala neodre?ena prema Vulinovoj tetki ?ije pare je isti „uvozio“ u zemlju devet po devet hiljada dolara… Pokazala je da ne zna šta je nacionalni interes, svaljuju?i odgovornost na nadni?are „Fijata“ da ga ugrožavaju, a prezentovala je i vidno neznanje o nacionalnim simbolima, svrstavaju?i i Vu?i?a me?u njih.

Otkrila je svoj profesionalni, ljudski i demokratski kapacitet svrstavaju?i se na stranu svog ministra, Šar?evi?a, koji je omalovažavaju?i i ignorišu?i zahteve kolektiva, dece i roditelja smenio direktora zemunske škole. Možda ?e ministra javnost zaboraviti, kao što za njega nije znala pre postavljanja na ovu funkciju, ali premijerka ?e ostati upam?ena po usvojenim zakonskim izmenama kojima se daju besprimerna ovlaš?enja ministru prosvete, što ?e, nužno, rezultirati novim udvorištvom, manipulacijama i korupcijom. U tom kontekstu je razumljivo zašto je premijerka obnevidela na „medijski mrak“ i zašto ne razume proteste medijskih udruženja, nevladinih organizacija i gra?ana, posle gašenja novina „Vranjskih“ kao i zašto je izjavila golu neistinu da se država povukla iz medija..

Pošto je prema Ustavu Vlada nadležna za spoljnu politiku zemlje, valjda je svesna niza ?injenica koje upu?uju na sve gore, ili nikad gore, odnose izme?u Srbije i Hrvatske, ?emu je, sasvim sigurno, svojim ne?injenje doprinela i sama. Pustiti hodaju?u bruku, Vulina, da ode u Dalmatinsku zagoru, nije ništa drugo nego prst u oko dobrim odnosima, a još o?utati njegovo rehabilitovanje osu?enih ratnih zlo?inaca po Srbiji, mnogo je više i opasnije od kokošjeg slepila.

Baš lepo što je olakšala posao poslodavcima da ne moraju ?ekati u redovima za overu zdravstvenih knjižica, ali nije pomenula da li ?e se ovom overom kontrolisati i sami poslodavci u izvršavanju svojih obaveza prema državi i zaposlenima. Ideja da se gestapovski proveravaju bolovanja i krešu plate do besmisla, kao da su svi zaposleni manipulanti i varalice, ne govori u prilog njenog razumevanja potla?enih. Naprotiv!

U prvih sto dana ove vlade koja, o?ito, crpi legitimitet od Vu?i?a i njegove mimeze, nije ostvaren najavljivani napredak i privredni rast a nije nagovešten nijedan hrabar reformski potez u saniranju rupa bez dna – javnih preduze?a. Možda se zato uveliko rogobori o još jednoj rekonstrukciji? Sa Anom ili bez nje, svejedno, bitno je onom ko odlu?uje, dakle, Vu?i?u!

(Danas)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga