GORDANA SUŠA: Ko je na čemu?

Zato je uz pomoć tabloida i njihovih afera postalo sasvim obično i ono što je neobično, da, na primer, predsednik države, pre istrage, govori o bušenju glave, najavljujući, uzgred, ko je ubica, kao narator krimi serije

20. sep 2017

Odrednica – tabloidni ( mediji, društvo, politika,) sa sva svoja ?etiri S, (smrt, skandal, senzacija, seks), postaje nedostatna za ono što se minulih dana dešavalo i potrebno joj je poja?anje nekim drugim šokantnim re?ima kao što je morbidno ili perverzno.

Raspušteno, dakle, tabloidno, skaredno i bolesno komuniciranje sa javnoš?u kulminiralo je najavom babe Vange, Mari?a, kako ?e biti uhapšen Zoran Marijanovi? u?esnik rijalitija „Zadruga“. Niko se prethodno nije upitao zašto takvi primerci ?ovekolikog života dobijaju javni prostor, jer se javnost ve? baždarila na ovakve iznimke koje su postale pravilo. Pod pretpostavkom nevinosti pomenuti Marjanovi? je malo odgostovao i u „?irilici“ da se oduži pozivaru i proroku nekim rejting poenom, a kao pretpostavljeno nevin našao je mesto i u predsednikovom obra?anju naciji, parafraziram, kao neko ko buši lobanju majci svog deteta. A onda je, taj pretpostavljeno nevini monstrum, posle petnaestomese?ne istrage, uhapšen pod sumnjom da je ubio svoju ženu…

Slavoj Žižek, u knjizi „Protiv dvostruke ucene“ citira Adama Kotskog i njegovu knjigu „Jezivost“, a koji jezivim ne smatra ?udne i strašne postupke, ve? neshvatljivost želje koja navodi na te postupke. „Na primer, jezivost spisa Markiza de Sada, zapaža on, nije na prvom mestu u njegovom sadržaju, smatra ga dosadnim, ve? u odgovoru na pitanje: „Zašto on uopšte piše?“ Sve je kod De Sada sadisti?ka perverzija izuzev njegovog pisanja kao stvarala?kog ?ina !!!!

Po toj analogiji i šablonu moglo bi se zaklju?iti da je sve u srpskim tabloidnim medijima postalo morbidno izuzev stvarala?kih izmišljotina i bljuvotina. Pošto ih je iz dana u dan sve više a ozbiljnih istraživa?kih medija sve manje, nestadoše i novine „Vranjske“, lako je zaklju?iti da to nije rezultat njihovog samobujanja i održivosti ve? je rezultat zna?ajne podrške, od poverljivih informacija do finansija, koju dobijaju od vlasti. S druge strane takav odnos vlasti prema morbidnim tabloidima nije rezultat njene permisivnosti odnosno širokogrudosti i tolerancije prema druk?ijem i druga?ijima, pa i tabloidima, ve? joj oni služe za sasvim suprotnu svrhu, da se sve drugo i druga?ije a naro?ito politi?ki protivnici okaljaju, utihnu i onesposobe.

Zato je uz pomo? tabloida i njihovih afera postalo sasvim obi?no i ono što je neobi?no, da, na primer, predsednik države, pre istrage, govori o bušenju glave, najavljuju?i, uzgred, ko je ubica, kao narator krimi serije. Da se bar približno fokusirao u svojim eksplikacijama na politi?ko ubistvo novinara Slavka ?uruvije, naru?ioci ove smrti ne bi ostali nepoznati i posle njegovih pet godina vladanja.

Zato je postalo mogu?no i o?ekivano da i novinarku ozbiljnog lista, Danas“, Lidiju Valter proglasi neprijateljem i dozvoli da nju i njene kolege tuku njegovi batinaši iz obezbe?enja, a novinarke iz „Pinka“ kao, uzor tabloidne profesije, poseti u bolnici. Da se razumemo prezirem svaku vrstu nasilja prema bilo kome pa i prema njima, ali da nadležne institucije rade svoj posao po zakonima po kojima su osnovane, ovakvo nasilje ne bi bilo u dominantnom porastu i bilo bi svedeno na eksces. A onda, kada se s vrha piramide stigne takva poruka, „?auši“, Vu?i?evi pobo?nici, krenu u razradu do „crevaca“. Tako je Vulin, ministar odbrane, preko svoje kobajagi stranke, napao novinara, urednika “ Krika“, jer se taj portal usudio da pita od kuda mu dvesta hiljada evra za stan. ?uli smo od ženine tetke iz Kanade, ali i to da: „Doj?inovi? ima ?udne sklonosti da visi po plafonima, probada bradavice iglama i samopovre?uje se? Nije tajna da je Doj?inovi? pla?en iz inostranstva za svaki tekst kojim napada Vulina, a nije tajna ni da uzima narkotike. Ako ho?e da nas demantuje, tražimo da iza?e sa svim ra?unima, a posebno da se podvrgne testu na droge.“

I najneobavešteniji ve? znaju i ne moraju da se pitaju: Na ?emu ste vi iz Pokreta socijalista koji pišete ovakva saopštenja? Evidentno je: Na Vulinu, Vulin na Vu?i?u a Vu?i? na tabloidima koji kopaju i potkopavanju nepristupa?ne provalije oko vlasti, da bi je zadržali za sebe, a pomaže im neshvatljivost želje vlasti da ih navodi na takve postupke!

(Danas)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Novi žeton, nova šansa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga