- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Gayten-LGBT: Srbija još uvek nema zakon o rodnom identitetu

Na Međunarodni dan vidljivosti trans osoba 31. mart, kada se širom sveta skreće pažnja na diskriminaciju i nasilje kojima su trans osobe izložene, organizacija Gayten-LGBT predaće zahtev (u toku je prikupljanje potpisa) Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, u kome će zatražiti odgovor na pitanje – kada će se formirati radna grupa za izradu nacrta zakona o rodnom identitetu. Radna grupa je trebalo da završi rad i pripremi ovaj dokument još krajem 2016. godine.

Gayten-LGBT traži odgovor od Ministarstva rada u vezi sa sprovođenjem mera, koje se odnose na pripremu i izradu Zakona o rodnom identitetu. Taj zakon bi trebalo da olakša brojne pravne prepreke trans osobama u Srbiji.
Ova organizacija naglašava da je u novembru prošle godine podnela zahteva za slobodan pristup informaciji od javnog značaja u vezi s radom radne grupe za pripremu i izradu Nacrta zakona o rodnom identitetu, ali odgovor još nije stigao.

Gayten-LGBT je ponudio dva modela zakona, od kojih poslednji model zakona o rodnom identitetu reguliše najznačajnija pitanja u vezi s potrebama i pravima trans osoba, uzimajući u obzir i pravni kontekst. Ovaj model zakona je upućen nezavisnim institucijama i organizacijama kako bi se pribavilo stručno mišljenje, što bi, smatra Gayten-LGBT, državi olakšalo posao.

Model zakona o rodnom identitetu kreiran je u skladu sa preporukama Radne grupe za analizu podataka od značaja za pravni položaj transpolnih osoba, koju su 2013. godine formirali Zaštitnik građana Republike Srbije i Poverenica za za zaštitu ravnopravnosti.

Pravno priznanje rodnog identiteta je esencijalni deo osnovnih ljudskih prava, uključujući i pravo na slobodno izražavanje i sigurnost ličnosti, pravo na privatnost, pravo na slobodu nod samovoljnog hapšenja i kažnjavanja, pravo na rad i zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje, bezbednost, pristup pravdi. Sva ova prava, smatra Gayten-LGBT, su trans osobama u Srbiji ugrožena sistematskom disktiminacijom, koja je sveprisutna i pored nekih pozitivnih koraka koje je država Srbija preduzela u poslednjih nekoliko godina.

Istinsko postojanje pravne države i poštovanje ljudskih prava ogleda se u odnosu prema manjinama uključujući i trans populaciju, koje se često suočavaju sa velikim predrasudama, nasiljem i marginalizacijom, vrlo često od najranijeg detinjstva.

Iako se medicinske procedure usklađivanja tela sa rodnim identitetom, što je ranije nazivano „promena pola“, u Srbiji obavljaju od 1989. godine, država Srbija do danas ovo pitanje nije pravno regulisala. Trans osobe se susreću sa teškom situacijom pravnog i egzistencijalnog vakuua kada je reč o promeni ličnih dokumenata, pravu na zapošljavanje, bračnom i porodičnom pravu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti.

Najveća evropska organizacija za zaštitu prava trans osoba Transgender Europe navodi da je samo u 2016. godini zabeleženo preko 295 slučajeva ubistava trans osoba u svetu!

Organizacija Gayten-LGBT sprovela je 2012. godine, „Istraživanje problema transseksualnih osoaba u sferama školstva, rada, zapošljavanja, zdravstvene zaštite i državne administracije“. Ispitanici navode administrativno-birokratske prepreke promene dokumenata kao nešto što ih najviše sputava u svakodnevnom životu.

(B. O., Autonomija)

Podelite ovu stranicu!