Fridom Haus: Sve autoritarnija vlast u Srbiji

"Alarmantno pogoršanje situacije u medijima"

06. okt 2017

Sve autoritarnija Vlada Srbije konstantno tokom ?etiri godine guši medijske slobode, ocenila je urednica Fridom Hausa Šenon O’Tul.

U tekstu se navodi da je Aleksandar Vu?i?, od kada je 2014. postao premijer, nastojao da istisne sa tržišta kriti?ke medije i diskredituje malobrojne novinare koji raspolažu novcem i mogu?noš?u da i dalje rade.

Konstatuje se da je Vu?i?ev strah od slobodnih medija razumljiv, pošto su istraživa?ki novinari više puta posramili njegovu vladu.

Navodi se da je Vu?i? bio primoran da prizna da su beogradski funkcioneri odgovorni za ilegalno rušenje u ?etvrti Savamala, da je ukazano da ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanovi? nije zaustavio to rušenje, da antikorupcijska kampanja države retko dovodi do presuda i analizirano je tajanstveno poreklo 200.000 evra kojima je ministar odbrane Aleksandar Vulin kupio stan.

Radi se o izuzetnom rezultatu, posebno ako se uzme u obzir duga kampanja Vu?i?eve vlade vezana za maltretiranje nezavisnih medija, što je uticalo na pogoršanje rezultata Srbije što se ti?e godišnjeg indeksa slobode štampe, saopštila je Fridom Haus.

Dodaje se da je lane Srbija zabaležila jedan od najve?ih godišnjih padova na listi 199 zemalja.

Srpskim novinarima su ove godine odale priznanje zna?ajne me?unarodne organizacije, ali su kod ku?e suo?eni sa proizvoljnim poreskim istragama, uskra?ivanjem reklamnih priloga, otvorenim zastrašivanjem, ocenila je Fridom Haus.

Kao primeri se navode vanredna poreska kontrola u Vranjskim novinama i zamrzavanje ra?una kompanije Adria Media, dok se nagra?uju mediji koji podržavaju vladu.

Tvrdi se da Vlada kriti?ke medije potiskuje i reklamiranjem javnih preduze?a u medijima sa malom publikom, mada ta preduze?a nemaju konkurenciju i mogla bi da dopru do ve?eg dela javnosti kroz druge medije.

Dodaje se da se privatne firme ustru?avaju od reklamiranja u nezavisnim medijima, kao i da je privatizacija državnih medija doprinela njihovoj koncentraciji i prikrivanju vlasni?ke strukture.

U procesu privatizacije su uticajni mediji, kao što su listovi Politka i Ve?ernje novosti i agencija Tanjug, ostali pod državnom kontrolom.

Tvrdi se da su i strane vlade suo?ene sa pritiskom da smanje podršku nezavisnim medijima i da ambasade oklevaju da direktno odobre grantove medijima, kako ne bi došlo do diplomatskog spora sa Vu?i?em.

Nezavisni mediji koji su uspeli da prežive u takvom okruženju se sve više suo?avaju sa oštrim verbalnim napadima osoba iz vlade i provladinih medija. Novinari koji kritikuju vladu se proglašavaju za izdajnike, društvene degenerike, oru?a mafije ili stranih obaveštajnih službi, konstatuje Fridom Haus.

Kao dodatni oblici pretnji medijima navode se optužbe za klevetu, pretnje i uznemiravanje, posebno novinarki, nekažnjeni fizi?ki napadi.

Povremena upozorenja iz Evropske unije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju nisu uspela da spre?e alarmantno pogoršanje situacije u medijima u Srbiji.

Ukoliko žele da zaštite malobrojne nezavisne novinare, mora?e da zaoštre ukazivanje na uvredljive kampanje i lažne finansijske kontrole i skrenu pažnju na manje vidljive faktore, kao što su manipulacije na tržištu, ocenila je Fridom Haus i dodala da se mora oja?ati finansijska podrška nezavisnim medijima.

Izgleda da Vu?i? i njegovi saveznici znaju da slobodno izveštavanje može pomo?i u?vrš?enju demokratije, ja?anju nezavisnih institucija i razotkrivanju korupcije. Pitanje je da li to shvata i me?unarodna zajednica, navela je Fridom Haus.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga