Forum: Saradnjom i zajedničkim projektima do veće organske proizvodnje u regionu

"Selenča je najorganizovanija sredina u Srbiji kada je o organskoj proizvodnji reč"

29. sep 2017

Bržem razvoju organske proizvodnje u Srbiji najviše može doprineti saradnja i u?eš?e poljoprivrednih proizvo?a?a u regionalnim i evropskim projektima, jer je to na?in da se pove?aju površine pod organskom proizvodnjom koje u Srbiji ne prelaze 16.000 hektara, ali i da se doma?i poljoprivrednici pripreme za primenu evropske politike u toj oblasti, zaklju?eno je danas na Me?unarodnom forumu organske proizvodnje u Selen?i.

Eksperti su kazali da  je neophodno udružiti znanja i resurse koje poseduju proizvo?a?i u Srbiji i u Evropskoj uniji.

Kao uspešan primer unapre?enja ove vrste poljoprivrede u regionu predstavljen je evropski projekat “Organik bridž” (Organic Bridge), u kojem sa hrvatske strane u?estvuju Grad Valpovo i “Tera tehnopolis” iz Osijeka, a sa srpske strane Centar za organsku proizvodnju Selen?a i organizacija “Teras” iz Subotice. Projekat je Evropska unija podržala sa 550.000 evra, a traja?e dve godine.

U tom periodu radi?e se na unapre?enju kompetencija organskih proizvo?a?a Osje?ko-baranjske županije i Vojvodine kroz treninge i edukacije, a formira?e se i razvojno-istraživa?ke institucije kako bi se znanje implementiralo u praksi. Kroz „Organik bridž“, s obe strane granice, pro?i ?e 260 proizvo?a?a.

Hrvatska, kako su izneli u?esnici Foruma i projekta “Organik bridž”, ima oko 75.000 hektara pod organskom proizvodnjom, ali nema iskustvo u organizovanju poljoprivrednika kakvo ima Centar za organsku proizvodnju Selen?a (COPS) i druge organizacije u Srbiji.

Dodali su da proizvo?a?ima u Srbiji Hrvatska može da bude dragocena u prenošenju iskustava u primeni EU regulative.

“Selen?a je najorganizovanija sredina u Srbiji kada je o organskoj proizvodnji re?. Ona ?e imati posebno mesto u nacionalnom planu ruralnog razvoja. Podatak da je prose?na veli?ina parcela u Srbiji oko 4,5 hektara, govori o tome da ?e mali proizvo?a?i u konvencionalnoj proizvodnji teško izdržati tržišnu utakmicu na tako malim površinama”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede Srbije Velimir Stanojevi?.

Dodao je da je predvi?eno da organska proizvodnja bude uklju?ena i u IPARD program. “U završnoj smo fazi akreditacije, tako da ?e naši proizvo?a?i pored nacionalnih mera ubudu?e koristiti i mere ovog pretpristupnog programa EU. Cilj je da u narednom periodu naši proizvo?a?i imaju više izvora finansiranja”, kazao je Stanojevi?.

Forumu je prisustvovalo oko 250 gostiju iz Srbije, Hrvatske, Slova?ke, Moldavije, ?eške, Ma?arske i drugih zemalja.

Jedanaesti po redu forum organizovao je COPS, uz podršku Pokrajinske vlade,Vlade Švedske, Višegradskog fonda, Poljoprivrednog univerziteta u Nitri, Evropske preduzetni?ke mreže u Srbiji i EU Info pointa Novi Sad.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Udružena mladost
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga