FHP: Nisu sprovedne predviđene aktivnosti iz oblasti ratnih zločina

"Evidentna regresija Srbije u procesuiranju ratnih zločina

14. feb 2019

FHP: Nisu sprovedne predviđene aktivnosti iz oblasti ratnih zločina

Fond za humanitarno pravo (FHP) saopštio je danas da nacrt revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23 ne odražava realnu situaciju u oblasti koja se odnosi na ratne zločine jer smatra da Ministarstvo pravde nije sprovelo temeljnu analizu aktivnosti na koje su državni ograni bili dužni.

„Detaljnom analizom postojećeg i nacrta revidiranog Akcionog plana, FHP je utvrdio da je Ministarsvo pravde iz nacrta revidiranog Akcionog plana pojedine aktivnosti izbrisalo, smatrajući da su ih nadležni državni organi u potpunosti sproveli, ali se analizom stanja u oblasti ratnih zločina ne može izvesti takav zaključak“, saopštilo je FHP, navodeći da je komentare dostavio ministarstvu.

FPN je objasnio da radna grupa koju je na osnovu Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina osnovala Vlada kako bi pratila njeno sprovođenje više nije nadležna za tu aktivnost, već je nacrtom to povereno Tužilaštvu za ratne zločine (TRZ).

U komentaru se ističe da je TRZ jedan od državnih organa koji treba da sprovode Nacionalnu strategiju, dok nadzor nad njenim sprovođenjem treba da ostane u nadležnosti Radne grupe kao nezavisnog tela.

Iz nacrta revidiranog Akcionog plana su izbrisane i aktivnosti vezane za angažovanje pripadnika Jedinica za zaštitu učesnika u krivičnom porstupku (JZ) ili Služba za otkrivanje ratnih zločina (SORZ).

FHP je naveo potrebu da jedan od kriterijuma prilikom zapošljavanja u SORZ-u i JZ bude provera da li su kandidati učestvovali u ratnim dešavanjima. Iako je MUP izradio Analizu pravnog i faktičkog stanja i potreba SORZ-a, a Komisija za sprovođenje programa zaštite učesnika u krivičnom postupku izradila analizu položaja JZ, ove analize nisu dostupne javnosti.

Jedna od obrisanih aktivnosti je i utvrđivanje jasnih pravila anonimizacije sudskih odluka. Pravilnik o anonimizaciji sudskih odluka ima Apelacioni sud u Beogradu, koji treba da se izmeni, dok u Višem sudu taj Pravilnik još nije usvojen.

Pravilnik Apelacionog suda predviđa da se u sudskim odlukama ne anonimizuju imena i prezimena osumnjičenih u postupcima za ratne zločine, jer se radi o teškim krivičnim delima u kojima javnost ima pravo da zna identitet počinilaca. S druge strane, Pravilnik ne predviđa da se imena i prezimena žrtava neanonimizuju, već propisuje da njihova imena moraju biti anonimizovana jer se time štiti njihovo pravo na privatnost.

Žrtve ratnih zločina su postale žrtve upravo zbog svog identiteta – nacionalne, rasne ili verske pripadnosti – i javnost u Srbiji, pored imena i prezimena počinilaca, ima pravo da zna i identitet žrtava ratnih zločina, naveo je FHP.

FHP smatra da „evidentna regresija“ Srbije u procesuiranju ratnih zločina pokazuje da dosadašnja implementacija Akcionog plana nije rešila probleme koji godinama opterećuju procesuiranje ratnih zločina.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga