FHP: Evropski sud odgovornost za neprocesuiranje zločina preneo na žrtve

"Odugovlačenje u odlučivanju u odnosu na porodice žrtava neobjašnjivo i neodgovorno"

19. okt 2017

Evropski sud za ljudska prava proglasio je danas nedopuštenom predstavku podnetu u ime porodica ubijenih logoraša u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje tokom 1990-ih godina, saopštio je Fond za humanitarno pravo (FHP) koji zastupa porodice u tom postupku.

FHP isti?e da je Evropski sud ponovo upotrebio istu, „?injeni?no neodrživu konstrukciju, kako bi odgovornost za neaktivnost u gonjenju ratnih zlo?ina sa države preneo na same žrtve„.

U saopštenju FHP navodi se da je 24. decembra 2014. godine podneta predstavka zbog nesprovo?enja istrage o slu?ajevima smrti logoraša, te da je Evropski sud u današnjoj odluci ocenio da je ta krivi?na prijava podneta prekasno.

Dodaje se da je sud našao da Tužilaštvo za ratne zlo?ine u Srbiji rat u Bosni i Hercegovini gleda isklju?ivo kao unutrašnji, a ne me?unarodni oružani sukob i da je podnosiocima predstavke moralo biti poznato da ?e njihova prijava biti bez rezultata mnogo pre 2014. godine, kada je podneta predstavka Evropskom sudu.

„Evropski sud jednom površnom analizom dosadašnjeg rada Tužilaštva u potpunosti abolira njegovu neaktivnost i time ga razrešava obaveze procesuiranja zlo?ina, radi koje je ono zakonom i ustanovljeno“, smatra FHP.

Prema podacima FHP, krajem jula i po?etkom avgusta 1995. godine osnovana su dva zarobljeni?ka logora za muškarce i de?ake sa podru?ja Žepe koji su prebegli u Srbiju – Šljivovica kod ?ajetine i Mitrovo polje u opštini Aleksandrovac, u kojima je bilo smešteno oko 800 Bošnjaka.

FHP je zajedno sa predstavkom o kojoj je sud danas odlu?ivao, podneo i predstavku zbog nesprovo?enja istrage o slu?ajevima mu?enja logoraša, koju je Evropski sud odbacio u oktobru prošle godine.

U saopštenju se ocenjuje da su argumenti za odbacivanje obe predstavke bili identi?ni i da je odugovla?enje Evropskog suda u odlu?ivanju u odnosu na porodice žrtava neobjašnjivo i neodgovorno.

„Dve navedene predstavke bile su jedini put za ostvarenje prava žrtava i njihovih porodica, nakon što je Tužilaštvo za ratne zlo?ine Srbije odbacilo krivi?nu prijavu FHP-a iz 2011. godine podnetu protiv pripadnika Vojske Jugoslavije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Državne bezbednosti Srbije, zbog zlo?ina izvršenih u periodu izme?u avgusta 1995. i aprila 1996. godine“, ukazuje se u saopštenju FHP.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga