- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Evropska komisija će podržati nezavisne medije u regionu

Evropska komisija ?e investirati u nove inicijative da podrži nezavisno novinarstvo, održive medijske ku?e i da podstakne saradnju izme?u medija javnog servisa, najavljeno je tokom konferencije „EU-Zapadni Balkan medijski dani“ koja je održana u Tirani, saopštila je Komisija.

Evropska komisija je na konferenciji izložila sveobuhvatne predloge o ja?anju nezavisnih medija u regionu, navodi se u saopštenju i podse?a da je sloboda medija jedan od politi?kih kriterijuma za pristupanje Uniji, neophodan za zemlje koje žele da u?u u EU.

„Nova EU sredstva omogu?i?e obuku za mlade novinare i novinare u sredini karijere širom regiona, ?ime ?e podsta?i istraživa?ko novinarstvo koje doprinosi pomirenju“, navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, novi program za tehni?ku pomo? za radio i televizije javnih servisa podrža?e regionalnu kooprodukciju istraživa?kog novinarstva, medijske sadržaje za mlade i digitalizaciju.

Uz to ?e za podršku nezavisnim medijima biti pokrenute nove akcije zajedno sa Evropskim fondom za demokratiju da podrže startap nezavisne medijske ku?e i „inicijative manjih razmera“, navodi se u saopštenju.

„Sloboda izražavanja je osnovna vrednost Evropske unije i neodvojivo povezana sa daljim napretkom na putu za EU“, rekao je u saopštenju evropski komesar za proširenje Johanes Han, koji je u?estvovao na konferenciji.

On je dodao da „EU-Zapadni Balkan medijski dani“ utiru put ka sveobuhvatnijem pristupu podrške nezavisnim medijima, pomažu u širenju medijske pismenosti u regionu, pomažu digitalizaciju i transfer znanja.

„Živ, ekonomski održiv i pluralisti?an medijski sektor jednako je važan za sprovo?enje slobode izražavanja kao što su pravni, politi?ko i pravosudski uslovi koji ga garantuju“, rekao je Han.

EU je za regionalni program obuke i podrške za poboljšanje kvaliteta i profesionalizma u novinarstvu izdvojila dva miliona evra a program ?e biti pokrenut u prvoj polovini 2018. godine.

Za program tehni?ke pomo?i za medije javnog servisa na Zapadnom Balkanu izdvojeno je 1,5 miliona evra i program treba da po?ne po?etkom 2018, dok je za sprovo?enje plana za podršku organizacijama civilnog društva i medijima na Zapadnom Balkanu izdvojeno ?etiri miliona evra, a projekat po?ine po?etkom 2018.

Konferencija „EU-Zapadni Balkan medijski dani“ održana je 9. i 10. novembra u Tirani i okupila je više od 250 predstavnika medijskih ku?a i medijskih organizacija, kao i tvorce politike iz EU i Zapadnog Balkana.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!