Za putovanje u EU građani zemalja Zapadnog Balkana moraće da traže odobrenje

"Onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po bezbednost EU biće odbijena dozvola za putovanje"

19. okt 2017

Državljani zemalja Zapadnog Balkana ubudu?e ?e za putovanje u „šengenski prostor“ morati prethodno da traže odobrenje od nadležnih službi Evropske unije, iako ?e i dalje biti oslobo?eni va?enja viza.

Odobrenje ?e se tražiti ispunjavanjem elektronskog fomulara, a odgovor EU ?e stizati u roku od najkasnije 72 sata, ali ?e onima za koje se utvrdi da predstavljaju opasnost po bezbednost EU biti odbijena dozvola za putovanje, navodi se u predlogu za uspostavljanje novog Evropskog sistema za odobravanje putovanja (ETIAS).

Takav predlog Evropske komisije je danas potvrdio Odbor za gra?anske slobode (LIBE) Evropskog parlamenta, a pošto ga u EP usvoje sva nadležna tela, bi?e prosle?en na usvajanje Savetu ministara EU, rekao je agenciji Beta u Briselu jedan zvani?nik odbora LIBE.

Prema predlogu, gra?ani država Zapadnog Balkana i drugih zemalja kojima nisu potrebne vize za putovanje u „šengenski prostor“ EU bez unutrašnjih granica mora?e za uslugu prethodne provere da plate 10 evra, ali ?e taj trošak pokrivati razdoblje za putovanja od tri godine, odnosno dok traje važnost pasoša.

Od pla?anja ove dažbine ?e biti oslobo?ena lica mla?a od 18 i starija od 60 godina, ?lanovi porodica državljana EU, kao i studenti i nau?no osoblje.

Predstavnica za štampu odbora LIBE Estefanija Nariljos je Beti rekla da bi ceo postupak u EP trebalo da se okon?a do kraja godine, a potom ?e o sistemu ETIAS kona?nu odluku doneti Savet ministara EU.

Ali postupak je složen i, objasnila je portparolka LIBE, sistem bi mogao stupiti na snagu za najmanje dve godine, verovatno tek po?etkom 2020. godine.

Gra?ani Zapadnog Balkana koji žele da putuju i ne treba da vade vize za „šengenski prostor“ EU ?e prethodno morati da traže odobrenje putem elektronskog formulara u kojem ?e pored li?nih i podataka o pasošu, morati da navedu i adresu boravišta u Uniji, tamošnji kontakt i zemlju ulaska u EU.

Tako?e ?e morati da „vlasti EU obaveste o tome da li su bili osu?ivani za ozbiljne kriminalne prekršaje (terorizam, seksualnu eksploataciju dece, trgovinu ljudskim bi?ima ili drogom, ubistva i silovanja), kao i o boravku u specifi?noj zoni sukoba ili odluci da napuste neku zemlju, i to sve za poslednjih deset godina“.

U obrazloženju predloga za ETIAS se podvla?i da ?e „ovaj sistem omogu?iti ranu proveru putnika kojima nije potrebna viza i onima za koje se ustanovi da za EU predstavljaju opasnost kad je re? o bezbednosti, ilegalnoj imigraciji ili pretnji epidemijskih bolesti, odobrenje ?e biti uskra?eno“.

Elektronski formular s molbom lica da putuje bez viza u šengensku zonu ?e automatski biti proveren u bazama podataka EU, uklju?uju?i Šengenski informacioni sistem (SIS), Sistem ulaska/izlaska, kao i preko baza evropske policijske službe Europol i Interpola, „kako bi se proverilo nije li putni dokument izgubljen, ukraden ili je za tim licem izdat nalog za hapšenje“, navodi se u obrazloženju predloga za ETIAS.

Od lica koje traži odobrenje za putovanje u „šengenski prostor“ EU, kako je navedeno, može biti zatraženo da pruži dodatne informacije, a u izuzetnim slu?ajevima i zahtev za razgovor.

„Ako tražiocu odobrenje bude odbijeno, bi?e izvešten o razlozima i uživa?e pravo žalbe, uklju?uju?i preko suda“, stoji u predlogu.

Izvestilac u odboru LIBE za uvo?enje sistema ETIAS, poslanica Kinga Gal je izjavila da ?e taj mehanizam „znatno doprineti ja?anju bezbednosti EU i snažnijem i delotvornijem sistemu zaštite granica i sigurnosti“.

Evropska komisija je stavila do znanja da sada ima 60 zemalja ?ijim gra?anima nije potrebna viza za ulazak u EU, a o?ekuje se da ?e šengenske granice u 2020. pre?i 39 miliona stranaca.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Ekipa
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga