- Autonomija - https://www.autonomija.info -

EU: Za godinu dana više od milion potpisa za solidarnost sa manjinskim zajednicama

3. aprila 2018. godine završeno je potpisivanje evropske građanske inicijative o zaštiti autohtonih evropskih manjina „Minority SafePack” i sa ukupno 1.215.876 potpisa podrške od strane građana Evropske unije ona je punovažna i organi Evropske unije su dužni da je razmotre.

Inicijativni odbor za donošenje ovog dokumenta – (Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe) – predložio je 11 konkretnih zakonskih rešenja za zaštitu evropskih manjina. Članovi inicijativnog odbora između ostalih su Nemac iz Danske Hans Hajnrih Hansen (bivši predsednik FUEN-a), Mađar iz Rumunije, predsednik Demokratskog saveza Mađara u Rumuniji Hunor Kelemen, Nemac iz Južnog Tirola, bivši guverner u Južnom Tirolu Luis Durnvalder, Belgijanac sa nemačkim maternjim jezikom Karl Hajnc Lambertz, kao i pripadnica danske manjine u Nemačkoj, ministarka u pokrajini Šlesvig-Holštajn Anke Sporendonk.

Inicijativa je prijavljena 16. jula 2013. godine kod Evropske komisije, koja ju je odbila iste godine. Nakon ulaganja žalbe, inicijativa je prihvaćena 3.februara 2017. godine i nakon toga 3. aprila 2017. je pokrenuta akcija za prikupljanje milion potpisa (uz to za postizanje određene kvote u bar sedam zemalja EU).

Za godinu dana više od polovine potpisa, oko ostamsto hiljada, stiglo je onlajn, a ostali pismenim putem. Analitičari smatraju da su ovi potpisi izrazi solidarnosti sa manjinskim zajednicama.

Prema računici, u zemljama Evropske unije živi oko petdeset miliona pripadnika nekih od autohtonih manjinskih nacionalnih zajednica.

(Vajdašag ma)

Podelite ovu stranicu!