EU: Veća prava za sezonske radnike

U EU godišnje radi više od 100.000 sezonskih radnika iz zemalja van Unije i oni daju značajan doprinos evropskoj ekonomiji

05. nov 2013

Sezonski radnici iz zemalja van Evropske unije koji rade u Uniji uživaće iste uslove života i rada kao radnici iz EU, predviđeno je nacrtom zakona o kojem su se preliminarno složili Parlament i Savet a podržale su ga nacionalne vlade. Biće to prva direktiva o legalnim migracijama u EU a regulisaće radno vreme, odmor, plate, zaštitu na radu sezonskih radnika. Prema procenama Evropske komisije, u EU godišnje radi više od 100.000 sezonskih radnika iz zemalja van Unije i oni daju značajan doprinos evropskoj ekonomiji.

O novoj direktivi, čiji je cilj okončanje eksploatacije radnika koji su rezidenti zemalja van EU, od kojih neki dolaze u Uniju svake godine u isto vreme, kao i sprečavanje da privremeni boravak postane stalan, glasaće se u januaru 2014. godine. Članice će, ako bude usvojena, imati rok od dve i po godine da počnu da je primenjuju.

„Konačno imamo sporazum o direktivi o upravljanju povremenom, legalnom migracijom i obezbeđenju zaštite radnika od eksploatacije. Biće to snažno oruđe koje će osigurati humane uslove radnicima sa malim zaradama, obeshrabriti rad za niže (od uobičajenih) plate i koristiti poslodavcima“, istakao je izvestilac Evropskog parlamenta za to pitanje Klod Morajs (Claude Moraes).

Direktiva neće ukinuti pravo članica EU da odluče koliko će sezonskih radnika primiti na rad. Članice će takođe moći da „prošire definiciju sezonskog rada“ tako da uz uobičajeni rad u turizmu i poljoprivredi obuhvata i rad na drugim sektorima.

Sporazum o direktivi o sezonskim radnicima Parlamenta i Saveta pozdravila je i evropska komesarka za unutrašnje poslove Sesilija Malmsterm istakavši da se nakon tri godine pregovora došlo do dobrog rešenja kojim se usklađuju uslovi ulaska i boravka sezonskih radnika u EU, kao i njihova prava.

Evropska komesarka rekla je i da se nada da će uskoro doći do sporazuma i o Komisijinom predlogu za direktivu o unutar-korporacijskim transferima, o kojem se takođe razgovara više od tri godine.

„Ubrzavanje postupka unutar-korporacijskih privremenih transfera kvalifikovanih radnika koji nisu iz EU takođe bi doprinelo jačanju evropske ekonomije i privlačenju investicija u članice EU“, ocenila je Malmstrem.

Ugovori o radu

Predviđeno je da svaka prijava za ulazak u EU na sezonski rad uključuje ugovor o radu ili obavezujuću ponudu za posao sa pobrojanim osnovnim podacima o plati, radnom vremenu… i, na zahtev Parlamenta, dokazom da će radnik imati odgovarajući smeštaj. U slučaju kada smeštaj organizuje poslodavac, cena neće smeti da bude previsoka, niti će ta suma moći automatski da se oduzima radniku od plate.

Sezonski radnici iz „trećih“ zemalja imaće ista prava kao oni iz EU po pitanju plate, otpuštanja, radnog vremena, praznika, mera zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Takođe će „sezonci“ imati pravo da budu članovi sindikata, kao i na socijalnu zaštitu, penzijsko osiguranje, odlazak na obuku, savete o sezonskim poslovima koje poslodavac nudi i druge javne usluge osim državnog smeštaja.

Članice EU međutim neće morati da obezbede jednak tretman za sezonske radnike kada je reč o beneficijama za nezaposlenost ili porodičnim beneficijama a imaće i mogućnost da ograniče jednak tretman po pitanju poreskih olakšica i stručne obuke.

Dogovorenim tekstom predviđeno je i da poslodavci mogu sezonskom radniku da plate zdravstveno osiguranje i troškove puta iz mesta odakle dolazi do mesta gde će raditi i nazad.

Trajanje rada

Od članica EU zahtevaće se da odrede maksimalni boravak sezonskih radnika koji može da bude između pet i devet meseci tokom perioda od 12 meseci. Za vreme trajanja boravka sezonski radnici će moći da produže ugovore ili promene poslodavca.

Novim propisima biće pojednostavljene i ubrzane procedure kojim se sezonskim radnicima daju dozvole za privremeni boravak i rad u EU. To može biti urađeno skraćivanjem procedura za izdavaje dozvola radnicima koji su u nekoj članici EU radili barem jednom u proteklih pet godina ili izdavanjem dozvola na više godina, netraženjem nekih dokumenata i sl.

Poslodavci koji ne budu poštovali obaveze biće efikasno i proporcionalno kažnjeni i moraće da nadoknade sezonskom radniku štetu. Kazne su predviđene i za podizvođače. Takođe, poslodavcu može biti zabranjeno da podnosi zahtev za sezonske radnike.

Od članica EU direktivom će se tražiti da spreče kršenje propisa o sezonskim radnicima i da sprovode inspekcije u skladu sa nacionalnim zakonima.

(EurActiv)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga