Egereši predsednik Saveta nacionalnih zajednica Skupštine Vojvodine

Mišljenje Saveta se obavezno pribavlja prilikom rešavanja pitanja koja su u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina

06. mar 2013

Bivši predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši izabran je danas za predsednika Saveta nacionalnih zajednica Skupštine Vojvodine, a za njegovog zamenika Života Lazarević.

Egereši je obećao da će „časno i pošteno“ obavljati svoju dužnost i dodao da je rad tog posebnog skupštinskog tela izuzetno važan, pre svega zbog poštovanja prava nacionalnih zajednica i očuvanja i unapređenja temeljnih ljudskih i manjinskih prava.

Savet nacionalnih zajednica je posebno telo skupštine koje ima 30 članova. Polovina članova saveta bira se iz reda poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici srpske nacionalne zajednice, dok se druga polovina članova saveta bira iz reda poslanika koji su se izjasnili kao pripadnici nacionalnih manjina.

Mišljenje Saveta se obavezno pribavlja prilikom rešavanja pitanja iz nadležnosti Skupštine Vojvodine, koja su u vezi sa ostvarivanjem prava nacionalnih manjina, a naročito u oblasti kulture, obrazovanja, javnog informisanja i službene upotrebe jezika i pisama.

Savet ima ovlašćenje da razmatra i daje svoje mišljenje i preporuke o pitanjima koji se tiču suživota srpskog naroda i manjinskih nacionalnih zajednica koje žive na teritoriji Vojvodine. To telo može uputiti predloge i preporuke pokrajinskoj vladi, ili drugom pokrajinskom organu.

Savet za nacionalne zajednice u pitanjima iz svoje nadležnosti može uputiti predlog deklaracije i rezolucije Skupštini Vojvodine.

Način rada i izbora Saveta nacionalnih zajednica bliže su uređeni Pokrajinskom skupštinskom odlukom o Savetu nacionalnih zajednica i Poslovnikom Skupštine Autonomne Pokeajine Vojvodine.

Skupština Vojvodine donela je odluku o obrazovanju ovog tela u martu 2010. godine.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga