DUŠKO PERIN: Duguju Gradu, a upravljaju njime

Kako je moguće da dva čelna čoveka imaju milionska dugovanja prema opštini u kojoj su najviši funkcioneri?

17. okt 2017

Poltronisanje i podaništvo su u vrša?kim „visokim” krugovima oduvek važile za poželjne osobine. Da se podaništvo i te kako dobro isplati, pokazuje primer nekih lokalnih opštinskih funkcionera, koji su poslednjih desetak godina izgradili ozbiljne poslovne sisteme, samo zahvaljuju?i tome što su bili najefikasniji poltroni jednom mo?niku.

Da njihovi poslovni uspesi nisu zasnovani na znanju, sposobnostima i vrlini, nego na zloupotrebi javnih funkcija i marifetlucima, javnost je za kratko mogla da nasluti krajem 2013. godine, kada je, ni manje ni više nego na opštinskom sajtu, objavljen spisak dužnika, pravnih i fizi?kih lica koja duguju Opštini Vršac po osnovu raznih lokalnih poreza i naknada. Tu su se našle i firme tadašnjeg predsednika Opštine ?edomira Živkovi?a i predsednika Skupštine opštine Vršac Jovice Zarkule, skoro na samom vrhu liste.

Spisak je ekspresno skinut sa sajta, ali je ostavio pitanje kako je mogu?e da dva ?elna ?oveka imaju milionska dugovanja prema opštini u kojoj su najviši funkcioneri? Da li je u pitanju namerno izbegavanje pla?anja poreza, jer sigurno ne?e sami protiv sebe da pokrenu postupak prinudne naplate? Da li oni imaju moralno pravo da budu i dalje funkcioneri i primaju platu iz budžeta iste te Opštine?

Da bi se saznalo ko i koliko duguje, tadašnji odbornik Dejan Maksimovi? je u martu 2015. godine uputio Opštini Vršac zahtev za pristup informacijama traže?i iznose dugovanja koje imaju firme u vlasništvu pomenute dvojice funkcionera, ili su povezane sa njima. Opština je odbila da podatke pruži, uz obrazloženje da po Zakonu o poreskom postupku javno se objavljuju podaci samo za dugovanja ve?a od 20 miliona dinara, a dužnici za koje se podaci traže ne prelaze ovaj iznos (videti ovde – odgovor opštine). Tako smo saznali da dug zaista postoji, ali je manji od 20 miliona dinara.

Po žalbi odbornika, Poverenik za informacije je u julu 2016. godine poništio rešenje o odbijanju pružanja podataka i naložio Gradskoj upravi da podatke dostavi (videti ovde – rešenje Poverenika). Grad Vršac imao je pravo da protiv rešenja Poverenika pokrene spor tužbom Upravnom sudu u roku od 30 dana. Tadašnji gradski pravobranilac to nije u?inio, ?ime je na?elnika uprave izložio kažnjavanju po rešenju Poverenika za informacije. Oni koji su pritiskali Upravu da odbije zahtev za informacije, sada su je ostavili na cedilu, da zbog toga pla?a kazne. To je opomena svima koji su pristali da sa njima sara?uju o kakvim se karakterima radi. Poturi?e i zloupotrebi?e svakog da sebe zaštite, ali druge ne?e štititi od posledica.

U me?uvremenu, obojica funkcionera (dužnika) pronašli su sklonište u Srpskoj naprednoj stranci, i još uvek obavljaju javne funkcije u Gradu Vršcu. SNS je pravi ambijent za njih i verujemo da ?e se tu dobro uklopiti, sa ostalim likovima, na obostanu korist i zadovoljstvo, a na štetu gra?ana Vršca.

(Pan?evo.SiTi)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga