- Autonomija - https://www.autonomija.info -

DS: Obustaviti privatizaciju Luke Novi Sad

Pokrajinski odbor Demokratske stranke (DS) zatražio je danas od nadležnih državnih organa da obustave privatizaciju Luke Novi Sad, budu?i da ona ve? godinama ostvaruje odli?ne poslovne rezultate.

DS je u saopštenju za javnost naveo da privatizaciju te luke treba obustaviti i zato što je ona sa prometom od preko milion tona robe godišnje stekla status luke od posebnog evropskog zna?aja, da predstavlja brend Novog Sada i zna?ajnu razvojnu šansu Srbije.

Navodi se da Luka Novi Sad upravlja sa više od 30 hektara lu?kog podru?ja, atraktivnog zemljišta u Novom Sadu, koje ima skoro 150.000 kvadratnih metara zatvorenog i otvorenog skladišnog prostora, a ta imovina je svojevremeno procenjena na 21 milion evra.

Pokušaji da se Luka Novi Sad privatizuje ranije spre?eni su 2004. i 2008. godine, a Agencija za privatizaciju je, zaklju?kom iz 2014. godine, na insistiranje Grada Novog Sada i Pokrajinske vlade, izuzela ovo preduze?e od prodaje, podsetio je DS.

“Zahtevamo od gradona?elnika Novog Sada, gospodina Vu?evi?a i predsednika Pokrajinske vlade, gospodina Mirovi?a, da ponovo zahtevaju izuze?e Luke Novi Sad od prodaje, s obzirom na to da su i oni i njihove stranke to zahtevale u prethodnih 15 godina. Šta se to promenilo u me?uvremenu, kada sada SNS i republi?ka vlada nameravaju da je prodaju?”, naveo je DS.

Dodaje se da Srbija ne sme dozvoliti da, u vreme u kojem se “zaklinje” u Dunavsku strategiju i poboljšanje transportne veze sa zemljama EU, izgubi upravljanje nad strateški važnom kompanijom, kakva je Luka Novi Sad.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!