Društvo sudija: Političari i mediji ugrožavaju nezavisnost sudstva

"Poslednje izjave pokrenule lavinu nipodaštavaja, uvreda i pretnji sudijama od strane pojedini političara i medija"

02. okt 2017

Društvo sudija Srbije pozvalo je Visoki savet sudstva da reaguje povodom reakcija politi?ara i medija nakon pojedinih presuda, ?ime je ugrožena nezavisnost sudija.

Odluka Apelacionog suda o osloba?anju Miroslava Miškovi?a za optužbe da je oštetio putarska preduze?a naišla je na osudu javnosti, ali i državnog vrha. Na vest o osloba?anju reagovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vu?i? re?ima: „Evo vam tajkuni, neka vam vode državu i neka pokradu sve što je u me?uvremenu stvoreno.“

Zbog ovakvih i sli?nih izjava, ali i zbog sve ?eš?eg komentarisanja postupka koji traje u javnosti, Društvo sudija Srbije je moralo da reaguje. Kako navode, nedavne odluke Apelacionog suda su pokrenule „lavinu nipodaštavanja, uvreda i pretnji sudijama od strane pojedini politi?ara i medija, pa ?ak se najavljuju i hapšenja sudija, kao i preduzimanje odre?enih mera u reformi pravosu?a protiv takvog, navodno neprihvatljivog, postupanja sudova“.

„Društvo sudija sa velikom zabrinutoš?u konstatovalo je da ovakvo postupanje državnih funkcionera i medija, koje se ponavlja sa svakom sudskom odlukom koja ne odgovara ishodu kakav je prethodno protivpravno najavljivan u medijima, predstavljaju neskrivenu protivpravnu poruku sudijama kako da sude, ne samo u konkretnim, ve? i u svim ostalim predmetima za koje je javnost zainteresovana i o kojima su politika i mediji dali ‘svoj sud’ unapred, pre i tokom sudskih postupaka. To dalje ciljano podsti?e nepoverenje gra?ana u sudstvo, sa jedne strane, kao i situaciju u kojoj se sudije ose?aju sve manje sigurnim i sve više zastrašenim da profesionalno, nepristrasno i savesno odlu?uju“, ukazuju sudije.

Društvo skre?e pažnju na to da se ovakvi napadi dešavaju dok se istovremeno vode konsultacije Ministarstva pravde sa strukovnim udruženjima, u kojima pojedini u?esnici traže problemati?ne izmene Ustava.

„Pojedini u?esnici, a za razliku od saglasnih predloga strukovnih udruženja sudija, tužilaca i celokupnog gra?anskog društva, predlažu rešenja za izmenu Ustava u delu koji ure?uje pravosu?e koja bi mogla da ugroze pravni poredak Republike Srbije i ostvarivanja prava gra?ana na su?enje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom u pravi?nom postupku“, navodi ovo udruženje.

Saopštenje Društva sudija Srbije reakcija je i na tekst objavljen u Informeru nakon osloba?aju?e presude Miškovi?u, u kom jedan od neimenovanih izvora navodi kako ?e u narednih mesec dana krenuti odlu?na bitka protiv organizovanog kriminala i sistemske korupcije. Isti izvor je rekao kako ?e „pasti“ brojni tajkuni, bivši ministri, ali me?u njima i sudije, tužioci.

Miškovi? je uhapšen 2012. godine, a tadašnji prvi potpredsednik vlade, a današnji predsednik države Aleksandar Vu?i?, poru?io je kako „niko, pa ni Miškovi?, ne može da pobedi Srbiju“.

(021) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga