- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Direkcija za imovinu ne odgovara na zahteve za upis vojvođanske imovine

Pokrajinska vlada saopštila je danas da Republička direkcija za imovinu do sada nije poslala nijedno mišljenje na zahteve za upis nepokretnosti koje koristi Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine.

Pokrajinska Uprava za imovinu je podnela 15.943 zahteva Službi za katastar radi dobijanja izvoda iz lista nepokretnosti, do sada su dobijena 5.743 izvoda iz lista nepokretnosti, koja su zatim upućena Republičkoj direkciji za imovinu, kako bi se dobile potvrde i kako bi se mogao podneti zahtev za uknjižbu imovine, ali ta direkcija do sada nije dobila nijedno mišljenje, navodi se u saopštenju za javnost.

Dodaje se da Vode Vojvodine, između ostalog, koriste 20 poslovnih zgrada u Novom Sadu, Apatinu, Odžacima, Sremskoj Mitrovici.

Navodi se da Javno preduzeće Vojvodinašume koristi 440 objekata na teritoriji pokrajine i dodaje se da su podaci obrađeni i upućeni Republičkoj direkciji za imovinu, koja je do sada dala saglasnost za 94 objekta, te su za njih podneti zahtevi za upis javne svojine u korist Vojvodine.

Pokrajinska vlada je donela danas i Odluku o obrazovanju Komisije za građevinsko zemljište u javnoj svojini Vojvodine, piše u saopštenju.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!