Deset godina postojanja Centra „Živeti uspravno“

Ove godine ciljevi su doprinos donošenju Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada, uvođenju servisa personalnih asistenata u redovan sistem finansiranja od strane grada

22. feb 2012

Centar ŽIVETI USPRAVNO osnovan je 22.2.2002. Proistekao je 2002. godine iz savetovališta za psiho-socijalnu podršku osobama s invaliditetom, koje je u jesen 2000. godine otvorila beogradska kancelarija francuske humanitarne NVO Hendikep Internešenel u Novom Sadu, Beogradu, Zaječaru, Valjevu, Novom Pazaru i Leskovcu.

Aktivnosti u perodu 2000-2003. obuhvatale su: individualni i grupni rad sa osobama sa invaliditetom, njihovim porodicama, organizacijama i institucijama koje okupljaju osobe sa invaliditetom, pružaju im usluge ili rade sa njima, terenske posete korisnicima, organizacije obuka i različitih javnih događaja, lokalne kampanje i prvo istraživanje o socijalnoj distanci prema osobama sa invaliditetom u Novom Sadu 2003. godine
U ovom periodu evidentiran je rad sa približno 500 korisnika/ca. Partneri Centra bili su Ekumenska humantarna organizacija, i kao donator i kao partner, većina organizacija koje okupljaju osobe sa motornim invaliditetom, Udruženje Ratnih vojnih invalida 1990-ih, Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom, Udruženje roditelja dece oštećenoG sluha, Klub košarkaša u kolicima „Vojvodina“, Stonoteniski klub „Spin“ i dr.

S obzirom na misiju stvaranja okruženja u kome će se poštovati sva ljudska prava osoba sa invaliditetom i omogućiti puna primena Međunarodne konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, Centar je u poslednjih 7 godina ima možda najveći uticaj na teritoriji AP Vojvodine na polju pristupačnosti, stvaranja uslova za socijalnu inkluziju i preduslova za ovaj proces u smislu pilotiranja službi podrške koji još uvek ne postoje u zajednici ili nisu razvijene: organizovan prevoz 2008 – maj 2011 (do formiranja gradske dispečerske službe maja 2011. godine), servis personalnih asistenata počev od 2008, Vršnjačko savetovalište za decu i mlade sa invaliditetom, njihove roditelje i staratelje od marta 2010. godine, u okviru koga organizovanjem različitih događaja i akcija obezbeđujemo sredstva za rad 13 pedagoških asistenata/kinja u vrtićima i školama na teritoriji Južnobačkog okruga.  U ovim aktivnostima učestvuje i usluge koristi u proseku 250 korisnika/ca godišnje. Angažovano je 45 ljudi, 40 na terenu.

Centar je članica Federacije nevladinih organizacija Srbije , Mreže vršnjačkih edukatora Srbije, Nacionalne asocijacije praktičara oladinskog rada, Mreže Evropskog koncepta pristupačnosti, koalicije za deinstucionalizaciju okupljene oko Inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom Srbije. Evropskog instituta za dizajn za sve. Zahvaljujući višegodišnjem partnerstvu sa Centrom za samostalni život osoba sa invaliditetom (CSŽ Srbija) u promociji principa samostalnog života i orgaanizaciji servisa personalnih asistenata u Novom Sadu, od 2005. godine Centar je u kontaktu sa Evropskom mrežom za samostalni život (ENIL). Na predlog Predsedništva CSŽ SrbijE, predsednica Centra izabrana je za članicu Gdbora ENIL-a u ime pokreta za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

Pored CSŽ Srbije, partneri Centra na tekućim projektima trenutno su: Vojvođansko udruženje za pomoć osobama sa autizmom, Novosadsko udruženje studenata sa invaliditetom i Edukacioni centar iz Leskovca.
Važan segment našeg rada predstavlja izdavačka delatnost . U ovoj oblasti, Novosadsko udruženje studenata s invaliditetom i Centar objavili su Terminološki rečnik invalidnosti (2003)  Milice Mime Ružičić-Novković, Priručnik o osnovama invalidnosti na 6 službenih jezika u Vojvodini i na Brajevom pismu (2004), Vodič o osnovama invalidnosti (2007). U toku 2009. godine je objavljena knjiga „Životne priče žena s invaliditetom u Vojvodini” u suizdavaštvu sa Ženskim studijama i istraživanjima, Zavodom za ravnopravnost polova i Futura publikacijama. Projekat je podržala Gradska upraava za kulturu i Zavod za ravnopravnost polova,. Centar je podržao objavljivanje knjige životnih  priča korisnika/ca Doma za decu i omladinu ometenu u razvoju „Moja slika – moja priča“ (Priredilila Milica Mima Ružičić-Novković, 2010) u izdanju Doma. Oktobra prošle godine u suizdavaštvu sa IP „Prometej“ ovjavljen je autobiografski roman „Moja leva noga“ autora Kristija Brauna u prevodu Milice Mime Ružičić-Novković
Kroz projekte u oblasti pristupačnosti Centar je preveo dve značajne publikacije: Evropski koncept pristupačnosti 2003. i Evropski koncept pristupačnosti 2008. godine. Na srpski jezik prevedena je publikacija „Najbolja međunarodna iskustva u primeni univerzalnog dizajna“  ko,mparativna analiza standarda pristupačnosti iz 17 zakona i pravilnika širom sveta uključujući Srbiju u saradnji sa organizacijom Globalni savez za pristupačne tehnologije i okruženje (GAATES) iz Kanade, a marta prošle godine objavljena je knjiga „Mreža gradova i opština za sve“ sa nacrtima akcionih planova za 9 opština i gradova u Vojvodini i nacrtom Strategije pristupačnosti Grada Pančeva.

Zahvaljujemo se UNICEF-u, Programu za razvoj UN-a, Misiji Odeljenja za evropsku bezbednost i saradnju, Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije, Ministarstvu kulture, medija i informacionog društva, Vladi AP Vojvodina, sa čijih 7 sekretarijata Centar ima saradnju, Gradu Novom Sadu, Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država, Fakultetu tehničkih nauka i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Eparhiji Bačkoj, Turističkoj organizaciji Vojvodine, Turističkoj organizaciji Novog Sada. Fondu za otvoreno društvo, Balkanskom fondu za lokalne inicijative, Udrženju EXIT, „Elektrovojvodini“ AD, JGSP „Novi Sad“, J(K)P „Vodovod i kanalizacija“, „Parking servis“, „Informatika“, „Lisje“, „Urbanizam“, „Tržnica“ i „Stan“, bankame Intesa i Credi Agricole, Kompaniji „Coca Cola“,“, Građevinskom preduzeću „Erker Inženjering“,  Radionici „Raljić“,  preduzećima „Biropolis“ doo, „Rational“ i „Biolučar“, i brojnim privatnim preduzećima, radnja i pojedincima i pojedinkama iz Novog Sad,  i drugih gradova i opština u Vojvodini koji su doprineli i doprinose radu i razvoju Centra.

S obzirom na opšte ekonomske prilike, Centar u ovom trenutku pokušava da održi usluge koje je pokrenuo jer one direktno utiču na kvalitet života, obrazovanja i rada 250 aktivista/kinja i korisnika/ca.

Ove godine naši strateški ciljevi su doprinos donošenju Strategije pristupačnosti Grada Novog Sada, uvođenju servisa personalnih asistenata u redovan sistem finansiranja od strane Grada Novog Sada i prepoznavanju značaja vršnjačke podrške na lokalnom i pokrajinskom nivou i dalji razvoj savetovališta

Predsednica Centra
Milica Mima Ružičić-Novković

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Tvoje lice zvuči poznato
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga