- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Deklaracija o diskriminaciji u Sandžaku

Svebošnjački Sabor Sandžaka, koji je pod kontrolom glavnog muftije Muamera Zukorlića, doneo je Deklaraciju o diskriminaciji u Sandžaku.
Tom deklaracijom se od međunarodnih institucija traži zaštita,a ukoliko, kako se navodi, vlast ne promeni ponašanje Bošnjaci će biti pozvani na građansku neposlušnost i proteste.
Sabor je usvojio i deklaraciji o preimenovanju Sabora u Narodno veće Sandžaka koje, između ostalog, treba da pripremi sve neophodno za otvaranje kancelarije Sandžaka u Briselu, Vašintonu, Istanbulu i Sarajevu.
U deklaraciji o diskriminaciji, čiji je tekst dostavljen medijima, Sabor tvrdi da je diskriminacija u Sandžaku prisutna u svim sferama života.
Navodi se da je agresija na Islamsku zajednicu 2007. godine bila organizovana s cijem urušavanja osnovnog stožera opstanka Bošnjaka,a napad na islamsku veronauku je označen kao neprijateljski čin koji se sprovodi s ciljem pravoslavizacije muslimanske dece.
„Od mešihata Islamske zajednice tražimo da pristupi donošenju fetve o verskoj validnosti veronauke u postojećim okolnostima. Delovanje nadležnih ministarstava, školskih uprava i direktora škola protiv islamske veronauke neprijateljski je čin prema pripadnicima bošnjačkog naroda“, navodi se u Deklaraciji o diskriminaciji.
Za vakufsku (zadužbinsku) imovinu se navodi da predstavlja svetinju i osnov očuvanja duhovnog i kulturnog identita Bošnjaka Sandžaka.
Osporavanje postojanja Bošnjačkog nacionalnog veća, koje je Bošnjačka kulturna zajednica, lista čiji je nosilac bio Zukorlić, formirala jula prošle godine, doživljava se kao program vlasti s ciljem „slabjenja i eliminacije bošnjackog utizaja i postojanja u Sandžaku“.
Sabor je, kako se navodi, opstrukciju akreditacije Internacionalnog univerziteta čiji je, inače, Zurkorlić osnivač, ocenio kao vraćanje bošnjačke dece i omladine u „mrak neznanja“ s ciljem daljeg „porobljavanja pojedinačne i kolektivne svesti“.
„Internacionalni univerzitet predstavlja glavni stub slobode i razvoja na području Sandžaka“, navodi se u deklaraciji i dodaje da je diskriminacija nad Bošnjacima kroz politiku zapošljavanja u državnim institucijama na stepenu „bezobzobzirnosti i presedana“, što predstavlja nepoželjnost bošnjačkog naroda u Srbiji.
Sabor je s toga od Bošnjačke akademije nauke i umetnosti, koja je formirana proletos u Novom Pazaru, a čiji je Zukorlić generalni sekretar, zatražio da pristupi izradi „programa nacionalnog opstanka bošnjačkog naroda“, poručeno je u deklaraciji.
Sabor je doneo i Deklaraciju o preimenovanju Svebošnjačkog sabora Sandžaka u Narodno veće Sandžaka za čijeg predsednika je izabran Džemail Suljević.
Veće je, kako se navodi, najviše predstavničko telo građana Sandžaka, koje će ravnopravno zastupati interese građana u zemlji i inostranstvu i biće popunjeno članovima iz reda Srba i Crnogoraca.

(agencije)

Podelite ovu stranicu!