- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Dekan FON-a izrekao javnu osudu Siniši Malom

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milija Suknović izrekao je meru javne osude ministru finansija Siniši Malom, čija je doktorska disertacija, odbranjena na tom fakultetu, osporena zbog plagiranja, saznaje Danas.

– Rešenjem Odbora za profesionalnu etiku UB naloženo je dekanu FON-a da u roku od 30 dana od prijema rešenja postupi po presudi Upravnog suda, odnosno da donese odluku o izricanju mere. Dekan je 13. septembra dostavio Univerzitetu odluku kojom izriče meru javne osude Siniši Malom, čime je postupio u skladu sa pomenutim rešenjem Odbora. Počev od prijema odluke dekana počinje da teče rok za žalbu od 15 dana. Žalbu mogu podneti Siniša Mali i podnosilac zahteva, a žalba se podnosi Odboru za profesionalnu etiku UB. Postupak još uvek u toku sve dok rok za žalbu ne istekne, što znači da odluka dekana nije konačna – izjavila je za Danas Ivanka Popović, rektorka Univerziteta u Beogradu.

(Danas, foto: Beta)

Podelite ovu stranicu!