Dašić: Izmenama izbornog zakona omogućiti ravnomerniju zastupljenost građana

"Skupština je postala sve manje narodna a sve više partijska"

14. sep 2017

Nacionalna koalicija za decentralizaciju pokrenula je inicijativu pod nazivom „Biram koga biram“, kojom pokušava da promeni izborni zakon kako bi se obezbedili uslovi za ravnomerniju zastupljenost gra?ana u parlamentu. Gostuju?i na N1 programski savetnik NKD Danijel Daši? kaže da trenutno ni ve?inski ni proporcionalni izborni sistemi nisu dobri.

„Inicijativa se zalaže za to da mi jednostavno znamo koga biramo. Trenutno imamo zatvorenu listu od 250 ?lanova neke partije koji kad dobiju izbore, budu raspore?eni na mesta i mi nemamo nikakav uticaj na to da li ?e oni ravnomerno predstavljati gra?ane Srbije u parlamentu, kao ni da li ?e imati ravnomerne druge parametre“, rekao je Daši? gostuju?i u Danu uživo.

Prema njegovim re?ima, od 2000. godine do danas, u Srbiji postoji samo jedna zakonitost, a to je „metropolizacija Skupštine Srbije“, u kojoj Beograd ima više od 40 odsto poslanika, dok s druge strane, imamo 40 odsto gradova i opština koje nemaju svoje predstavnike u parlamentu, a 70 odsto je nedovoljno zastupljeno, što zna?i da ima manji broj predstavnika u odnosu na broj stanovnika.

Govore?i o izbornom sistemu koji bi bio bolji za ono za šta se oni zalažu, Dasi? kaže da i ve?inski i proporcionalni sistem imaju mane.

„Trenutno bi ve?inski sistem imao prednost, što se ti?e direktnog biranja predstavnika u parlamentu, ali recimo, pravi problem u delu u kojem imamo ravnomernu zastupljenost oba pola u parlamentu, ili manjina. Imaju?i u vidu kapacitet naših partija i njihov integritet da unutar partija obezbede te neke evropske standarde, bi bio veoma diskutabilan“, objasnio je Daši?.

Postoje sive zone izme?u ova dva sistema, koje bi, kako je rekao, mogle da daju bolje rezultate.

„Mi ne prejudiciramo koji od dva sistema je bolji, jer svaki ima mane. Mi bismo hteli da se napravi nov izborni sistem koji bi imao ?etiri klju?na elementa: ravnomernu teritorijalnu zastupljenost, ravnomernu zastupljenost polova u Skupštini, ravnomernu zastupljenost manjina, i ve?u odgovornost izabranih predstavnika pred gra?anima“, rekao je Daši?.

Govore?i o tome u koje sve zakone zadiru sa ovom inicijativom, Daši? je rekao da je to još jedan problem, jer je naše izborno zakonodavstvo rasejano kroz veliki broj zakona.

„Ceo problem sa tim našim izbornim zakonodavstvom je plodno tlo da, u slu?aju da jedna partija osvoji apsolutnu ve?inu, omogu?ava joj da lagano može da preuzme sve stubove vlasti pod jedno okrilje – i zakonodavnu i sudsku i izvršnu vlast“, rekao je Daši? i dodao da tako postaju pod izrazitim uticajem malih centara mo?i unutar partije, a ponekad i pod uticajem jednog ?oveka koji kontroliše sve te stubove vlasti.

I to je, kako kaže, razlog da, iako recimo od 2014. godine, imamo stabilnu ve?inu u parlamentu, postoji stalna psihoza i tenzija nestabilnosti i problema.

Predstavnici Nacionalne koalicije za decentralizaciju i njeni partneri predstavili su u sredu u Skupštini Srbije ovu inicijativu.

Daši? kaže da je predstavljanje inicijative proteklo u atmosferi u kojoj su poslanici bili odvojeni od njih, što, kako je rekao, govori u prilog tome da je Skupština postala „sve manje narodna a sve više partijska“.

Iza Inicijative je stalo više od 40 narodnih poslanika iz vlasti i opozicije, a Daši? kaže da i dalje pokušavaju da na?u konsenzus kako bi se sistem popravio. U tome, kako je rekao, moraju da u?estvuju i gra?ani i politi?ari.

„Najve?i problem sa inicijativom je što je sama tema kompleksna i teška za razumevanje obi?nim ljudima…Treba da objasnimo šta je to što njih direktno poga?a…Zato smo od 2015. godine radili sa obi?nim ljudima da im objasnimo da su to stvari koje ne treba prepustiti politi?arima, nego da sami uklju?uju u proces“, rekao je Daši?.

(N1)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga