Crnogorski klub: Tri godine rada saveta obeležili skandali

"Otvoreni bojkot sednice Nacionalnog saveta Crnogoraca"

11. nov 2017

Crnogorski klub sastavljen od ?lanova Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u Srbiji, najavio je da ?e bojkotovati današnju sednicu tog tela u Vrbasu, jer struktura koja trenutno upravlja Savjetom krši zakone, procedure i ne radi posao zbog kojeg izabrana.

U saopštenju Crnogorskog kluba uo?i sednice, navedeno je da ?e samo jedan ?lan tog kluba pratiti sednicu u Vrbasu, objašnjavaju?i svoj otvoreni bojkot ?injenicom da za tri godine postojanja Nacionalni savjet „nije održavao sednice, niti je imao ijednu smislenu aktivnost“.

„Jedina odluka koja je doneta i dosledno sprovo?ena ti?e se putnih troškova, koji su za taj period nerada premašili milion dinara. Trenutno vladaju?a grupa u Savjetu, koja se isti?e u destruktivnom ponašanju od samog formiranja, pokušava podeliti preostali novac na ra?unu Savjeta sebi samima putem konkursa za udruženja gra?ana“, navodi se u saopštenju.

Crnogoski klub je upozorio i da je izbor tre?eg predsednika tog tela, prošao uz „ozbiljno kršenje procedura predvi?enih Statutom“, te da je i izbor ?lanova Izvršnog odbora bio nezakonit.

Za novog predsednika Nacionalnog savjeta na sednici održanoj 8. oktobra 2017. u Vrbasu, izabran je Miodrag Beci?, nakon što je dotadašnja predsjedavaju?a Gordana Dokni? podnela ostavku.

„Pitanje odgovornosti prethodne predsednice za katastrofalno stanje Nacionalnog savjeta, nije ni razmatrano. Zbog kršenja zakona, bez ijedne održane sjednice i smislene aktivnosti, Savjet je zadnju godinu svog prvog saziva do?ekao sa blokiranim finansiranjem od strane države“, piše u saopštenju Crnogorskog kluba.

Klub je upozorio da se Nacionalni savjet „ilegalno uselio u nove prostorije u Vrbasu krše?i ranije odluke“, da su na novom sedištu istaknute „isprane zastave“ Srbije i Savjeta, a trajno skinuta zastava Crne Gore, te da nije istaknuta ni zakonom obavezna zastava Autonomne pokrajine Vojvodine.

Dodaje se da dosadašnjim radom Savjet šalje „poražavaju?u poruku“ da su pare osnovni motiv delovanja mnogih ?lanova prvog saziva Nacionalnog savjeta crnogorske manjine u Srbiji.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Druga runda
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga