- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Crnogorska partija traži da Savet Vlade Srbije omogući uvođenje crnogorskog jezika u opštini Vrbas

Crnogorska partija saopštila je danas da je Savetu za nacionalne manjine Vlade Srbije uputila zahtev da, u skladu sa svojim ovlašćenjima, preduzme mere da se crnogorskoj nacionalnoj zajednici omogući ostvarivanje zakonom i ustavom garantovanih manjinskih prava u opštini Vrbas, odnosno da crnogorski jezik bude uveden u službenu upotrebu u toj opštini.

“Lokalna samouprava u Vrbasu od 2010. godine, i pored više zahteva od strane Crnogorske partije i jasne preporuke ombudsmana, izbegava zakonsku obavezu da u službenoj upotrebi na svojoj teritoriji pored srpskog, mađarskog i rusinskog, uvede i crnogorski jezik i pismo”, navela je Crnogorska partija u saopštenju za javnost.

Dodali su da su zahtev uputili nakon što je u Skupštini Srbije predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila da Savet za nacionalne manjine, kojim ona predsedava, nije upoznat sa tom problematikom.

Ana Brnabić je tada izjavila da, ako su ispunjeni svi zakonski uslovi, nema prepreke da se crnogorski jezik uvede u službenu upotrebu u opštini Vrbas.

Savet za nacionalne manjine Vlade Srbije prati i razmatra stanje ostvarivanje prava nacionalnih manjina i predlaže mere za unapređenje pune i delotvorne ravnopravnosti njihovih pripadnika.

Predsednica tog saveta je Ana Brnabić, zamenik je ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, članovi su ministar inostranih poslova, ministar pravde, ministar prosvete i tehnološkog razvoja, ministar kulture i informisanja, direktor Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, direktor Kancelarije za ljudska i manjinska prava i predsednici svih nacionalnih saveta u Srbiji.

Crnogorska partija je u zahtevu podsetila i na imperativnu normu Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisma koji u članu 11. u stavu 2. glasi: “Jedinica lokalne samouprave će obavezno svojim statutom uvesti u ravnopravnu službenu upotrebu jezik i pismo nacionalne manjine ukoliko procenat pripadnika te nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika na njenoj teritoriji dostiže 15 odsto prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva, najkasnije u roku od 90 dana od dana utvrđivanja zakonom propisanih uslova”.

U opštini Vrbas, prema posljednjem popisu stanovništva, živi 7.353 pripadnika crnogorske zajednice, što čini 17,5 odsto od ukupnog broja stanovnika opštine.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!