- Autonomija - https://www.autonomija.info -

CRCD: SVM i SNS zanemaruju ostarivanje prava pripadnika mađarske nacionalne manjine van područja u kojima etnički Mađari čine većinu

Centar za razvoj civilnog društva (CRCD) ocenio je danas da srdačni politički savez Srpske napredne stranke (SNS) i Saveza vojvođanskih Mađara (SVM), utemeljen na vrlo bliskim odnosima vlada u Budimpešti i u Beogradu, znači doslednu primenu manjinskih prava u krajevima gde mađarska manjina ima većinu i ubrzanu asimilaciju mađarske manjine tamo gde većinu čini etnički srpsko stanovništvo.

CRCD je u saopštenju povodom današnje posete Viktora Orbana Beogradu naveo da je takvo ponašanje vlada u Beogradu i Budimpešti, kao i SVM i SNS, put u ostvarivanje bosanskog scenarija razaranja moderne građanske države po etničkim šavovima.

„Položaj mađarske nacionalne manjine u Srbiji veoma je dobar. To je najbrojnija nacionalna manjina u Srbiji. Najjača mađarska manjinska stranka, Savez vojvođanskih Mađara, zastupljena je u Vladi Srbije sa pet državnih sekretara; njen vođa je predsednik Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodina; 14. avgusta 2016. je najjača stranka u Srbiji, Srspka napredna stranka, zaključila poseban sporazum o saradnji sa Savezom vojvođanskih Mađara“, podseća se u saopštenju.

U njemu se ističe i da broj učenika Mađara u nastavi na maternjem jeziku ne pada ispod 80 odsto na nivou osnovne škole i da on ostaje vrlo visok i na nivou srednjoškolske nastave.

„U severnoj Bačkoj i u Potisju, u Temerinu i u Senti, i pored opadanja ukupnog broja Mađara ove godine je porastao broj učenika u nastavi na mađarskom jeziku. Isto važi i za niz drugih mesta naseljenih etničkim Mađarima u severnoj Bačkoj: na sednici održanoj 26. avgusta najviši organ mađarske samouprave, Mađarski nacionalni savet, podržao je otvaranje 29 odeljenja u mestima naseljenim Mađarima u kojima ne postoji dovoljan broj učenika za obavezno otvaranje nastave na manjinskom jeziku“, dodaje se u saopštenju.

S druge strane, ocenjuje se, na delu je očita podela sfera teritorijalnog uticaja po bosanskom modelu: i organ mađarske nacionalne samouprave i Vlada Srbije zanemaruju ostarivanje prava pripadnika mađarske nacionalne manjine van područja u kojima etnički Mađari čine većinu.

„Sva pažnja je usredsređena na Severno-Bački i Severno-Banatski upravni okrug. Etnički Mađari naseljeni južno od ova dva okruga prepušteni su ubrzanoj asimilaciji“, navodi se u saopštenju CRCD.

Ta organizacija je objasnila da u Zapadno-Bačkom upravnom okrugu, u centralnom i veoma važnom gradu Somboru, u kojem se nastava na mađarskom jeziku odvija u četiri srednje škole, ove godine nije upisano nijedno dete na nastavu na mađarskom jeziku u osnovnoj školi.

„Istovremeno je u selima somborske opštine ukinuto deset radnih mesta bibliotekara, od toga polovina u mestima u kojima živi veliki broj etničkih Mađara. U Somboru je na lokalnom nivou na vlasti koalicija Srpske napredne stranke, Šešeljevih radikala i Saveza vojvođanskih Mađara. Predsednik Mađarskog nacionalnog saveta Jene Hajnal vrlo je mlako protestovao protiv ukidanja radnih mesta bibliotekara u selima naseljenim etničkim Mađarima na području Sombora“, piše u saopštenju.

CRCD je ocenio i da ukidanje seoskih biblioteka u manjinskim mestima bitno ugrožava pravo na očuvanje nacionalne kulture i vodi asimilaciji, a da odsustvo nastave u osnovnim školama na mađarskom jeziku u gradu Somboru vodi identitetskom nestanku Mađara u Somboru i u celom Zapadno-Bačkom upravnom okrugu.

CRCD je poručio i da je vidljivo da srdačni politički savez Srspke napredne stranke i Saveza vojvođanskih Mađara, utemeljen na vrlo bliskim odnosima vlada u Budimpešti i u Beogradu, znači primenu manjinskih prava u krajevima gde neka etnička grupa ima većinu i ubrzanu asimilaciju nacionalnih manjina tamo gde većinu čini etnički srpsko stanovništvo.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!