- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Ćirilica za sada nije jedino pismo

Savet za međunacionalne odnose Skupštine Novog Sada dao je danas negativno mišljenje na predlog Demokratske stranke Srbije (DSS) da ćirilica bude jedino pismo u upotrebi u organima Grada, kao i organima Pokrajine i Republike koji se nalaze na teritoriji Novog Sada.

članovi Saveta većinom glasova su odbili predlog DSS-a da se u celom gradu postave nove table za obeležavanje ulica sa ćiriličnim natpisom, osim gde su takve table već postavljene, a odbijen je i predlog da se u nekoliko ulica u najužem centru, pored ćiriličnog pisma, na table sa nazivima ulica postavi natpis i na engleskom jeziku.

Savet je dao i negativno mišljenje na predlog DSS-a da se u Novom Sadu ukine službena upotreba jezika i pisama nacionalnih manjina, koji je ova stranka tražila pod obrazloženjem da „u gradu ne postoji nijedna nacionalna manjina koja ima više od 15 odsto prema rezultatima poslednjeg popisa stanovništva“.

Sve predloge DS S-a članovi Saveta su ocenili kao „neosnovane i neutemeljene“, obrazloživši da podneti predlozi nisu u skladu sa Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, koji predviđa da će u lokalnoj samoupravi u kojoj je na dan stupanja na snagu ovog zakona već jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, taj jezik i ostati u službenoj upotrebi.

Savet je konstatovao da predlozi nisu ni u skladu sa Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kojima je zabranjena diskriminacija i obezbeđena zaštita zatečenih prava.

Savet će preporučiti Gradskom veću da predloži Skupštini grada da donese posebnu odluku kojom će se precizirati primena pravnih akata iz ove oblasti, a koju je Savet ranije preporučio.

Na predlog zamenika Saveta za međunacionalne odnose Lasla Galamboša, članovi Savet većinom glasova doneli su zaključak da se Javnom gradskom saobraćajnom preduzeću „Novi Sad“ preporuči da ispod ćiriličnog natpisa na autobusima doda i natpis na latiničnom pismu.

Sednica Saveta za međunacionalne odnose Grada Novog Sada biće nastavljena 4. februara, kada će se raspravljati o izjavi zamenika gradonačelnika Novog Sada Borka Ilića prenete u pojedinim novosadskim medijima, a koja se tiče mađarske nacionalne manjine.

Do tada, kako su se saglasili članovi Saveta, Laslo Galamboš, koji je i predložio ovu tačku, treba da dokumentuje i priloži tekstove medija, u kojima se zamenik gradonačelnik navodno zapitao „zašto se bilo ko buni kada se Mađari ne bune“, što je izazvalo negodovanje pripadnika ove nacionalne zajednice.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!