- Autonomija - https://www.autonomija.info -

CERN: Pouzdani dokazi o postojanju nove čestice

Naučnici Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) dobili su pouzdane dokaze o postojanju nove subatomske čestice koja bi mogla da bude „Hiksov bozon“, čestica koja stoji u središtu objašnjenja zašto materija ima masu.

Oba nezavisna tima fizičara koji tragaju za „Hiksovim bozonom“ saopštila su danas u Ženevi da su dobijeni podaci dostigli nivo pouzdanosti potreban za „otkriće“.

Ipak, oni još nisu potvrdili da je nova čestica sićušni „Higsov bozon“, poznat i kao „Božija čestica“.

Nalaženje te čestice dalo bi uvid zašto druge čestice imaju određenu masu i doprinelo razvoju fizike.

CERN-ov Veliki hadronski sudarač na švajcarsko-francuskoj granici radi na stvaranju visokoenergetskih sudara protona u cilju istraživanja tamne materije, antimaterije i stvaranja univerzuma u trenutku Velikog praska.

Po objašnjenju škotskog fizičara Pitera Higsa i njegovih kolega iz 1960-tih godina, „Božija čestica“ trebalo bi da objasni kako su nastale subatomske čestice poput elektrona, protona i neutrona, i zbog čega imaju masu.

Oni su predložili model prema kojem su sve čestice posle Velikog praska bile bez mase. Kako se univerzum hladio i temperatura opala ispod kritične vrednosti, nevidljiva sila tada nazvana „Higsovo polje“ je obrazovana s „Higsovim bozonom“.

To polje se raširilo kosmosom i svaka čestica koja je bila u interakciji s njim dobila je masu preko „Higsovog bozona“.

Ova ideja dala je zadovoljavajuće rešenje i uklapa se u prihvaćene teorije, ali je problem bilo to što niko do sada nije opazio „Higsov bozon“ u eksperimentu kako bi se teorija potvrdila. Zaseban je problem što fizičari ne znaju kolika je masa „Higsovog bozona“ što je otežavalo njegovo otkrivanje.

Neophodno je još dosta vremena i podataka da bi se sa sigurnošću odredile karakteristike nove čestice. Ipak, bez obzira na formu u kojoj se ona javlja, naučnici procenjuju da je reč o velikom koraku u poznavanju fundamentalne strukture materije.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!