CEPRIS: Uspostavljanje političke kontrole nad pravosuđem

"Predloženi amandmani na Ustav omogućavaju otvoren uticaj izvršne vlasti na sudsku vlast"

26. jan 2018

Centar za pravosudna istraživanja (CEPRIS) ocenio je da su ponuđena rešenja radnog teksta amandmana na Ustav Srbije, u delu koji se odnosi na pravosuđe, samo prividno su u skladu sa proklamovanim ciljem da se izbor sudija u potpunosti poveri Visokom savetu sudstva (VSS), a izbor zamenika javnih tužilaca Visokom savetu tužilaštva (VST), što bi bilo u skladu i sa preporukama Venecijanske komisije i Evropske unije.

„U sastavu VSS i VST sudije i tužioci neće imati većinu, a ovlašćenje ministra pravde da pokrene disciplinski postupak i postupak za razrešenje sudije, omogućuje otvoren uticaj izvršne vlasti na sudsku vlast“, upozorava se u saopštenju“, upozorava se u obrazloženju ove nevladine organizacije koju čine eminentni stručnjaci u oblasti pravne nauke i prakse.

U saopštenju se podseća da su CEPRIS i druge organizacije civilnog društva ozbiljno i odgovorno pristupile stručnoj analizi Ustava i predlozima za njegove izmene, znatno ranije od objavljivanja radnog teksta amandmana, te da je već tada javnost upozorena na potencijalne opasnosti, nakon čega su u znak protesta zbog odsustva polaznih osnova i načina vođenja javne rasprave te organizacije su napustile debatu.

Sva loša rešenja, na koja je smo tada ukazivali, našla su mesto u radnom tekstu amandmana. Jednu polovinu članova VSS i dalje bi birala Narodna skupština iz reda istaknutih pravnika za koje se s razlogom može pretpostaviti da će biti eksponenti vladajućih stranaka. U VST bi zamenici javnih tužilaca, uz Vrhovnog javnog tužioca, bili u manjini, pri čemu bi Vrhovnog javnog tužioca, koji je ujedno predsednik VST, birala Narodna skupština“, navodi se u saopštenju.

Napominje se i da bi poseban mehanizam neopravdane političke kontrole mogao biti uspostavljen načinom odlučivanja ovih organa, jer bi se kvalifikovana većina u Narodnoj skupštini u drugom i svakom daljem krugu glasanja svodila na pet devetina ukupnog broja poslanika, odnosno samo 139 glasova ili većinu od 55,6 odsto.

„VSS bi u punom sastavu morao da odlučuje većinom za koju je potreban i jedan glas člana izabranog u Narodnoj skupštini, dok bi u nepotpunom sastavu (ne manje od sedam članova) za odluku bili dovoljni samo glasovi članova izabranih u Narodnoj skupštini. Pritom, predlaže se da predsednik VSS može biti samo iz reda članova koji nisu sudije“, dodaje se.

CEPRIS ukazuje i da dodatni problem predstavlja rešenje po kojem je završena obuka u instituciji za obuku u pravosuđu uslov za izbor u određene sudove prvostepene nadležnosti, „pri čemu se, bez ikakvih ustavnih ograničenja, zakonskoj materiji prepuštaju kriterijumi za pristup takvoj instituciji“.

CEPRIS navodi da u amandmanima postoje i druge slabosti, a posebno u odnosu na sastav i predsednika VST, na nespojivost funkcija i nepremestivost sudija i na izvore prava.

„Imajući u vidu ovakva rešenja, može se reći da je Ministarstvo pravde u potpunosti prenebregnulo brojne stručne i obrazložene sugestije učesnika javne rasprave o razlozima i načinima na koje bi sada već predloženi amandmani dodatno produbili politički uticaj na pravosuđe u Srbiji“, ocenjuje se u saopštenju.

CEPRIS poručuje i da je spreman da nastavi rad i razgovor o ustavnim promenama, koje, kako ističe, ne predstavljaju puki uslov za pristupanje Srbije Evropskoj uniji „već su prvenstveno polazna tačka za stvaranje stabilnih pravnih osnova u radu pravosuđa koje bi bilo nezavisno, nepristrasno i vredno poverenja građana“.

Ministarstvo pravde je 22. januara predstavilo javnosti radni tekst amandmana na Ustav Republike Srbije, koji je pripisan neimenovanim predstavnicima Ministarstva pravde i jednom bivšem članu Venecijanske komisije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Setva
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga