ČEDOMIR ČUPIĆ: Siniša Mali i samovolja vlasti

"Vladavina prava ovde ne funkcioniše, a institucije su u rukama samovoljnika"

14. sep 2017

?edomir ?upi?, univerzitetski profesor i bivši ?lan Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, za ‘Zašto?’ objašnjava zbog ?ega vlasti u Srbiji, uprkos nizu afera (od kojih je poslednja rezultirala prvostepenom presudom Privrednog suda u Pan?evu po kojoj su Siniša Mali i njegova porodica u obavezi da državi vrate deset hektara zemlje nadomak Vršca nelegalno prisvojenu nelegalno pre 12 godina), ne pokrenu pitanje smene Malog sa funkcije gradona?elnika Beograda?

Oholost i arogancija vlasti

Ogleda se u tome što je Aleksandar Vu?i?, još kao mandatar Vlade u junu 2016. rekao da se zna ko je u?estvovao u nelegalnom rušenju objekata u Hercegova?koj ulici – ozna?ivši direktno tadašnje, ali i sadašnje organe gradskih vlasti. S druge strane, to je nešto što je vezano za, verovatno, neke unutrašnje odnose koje mi ne poznajemo. Mogu?a je pretpostavka da se radi o žestokim argumentima materijalnog porekla kojima gradona?elnik može da zaustavi smenu koju je najavio tadašnji mandatar. Sve što dalje odmi?e taj proces iskazana samovolja postaje sve ja?a – što je u Srbiji delovalo kao nemogu?e posle promena nakon perioda devedesetih godina.

Urušene i obesmišljene institucije

Vladavina prava ovde ne funkcioniše, a institucije su u rukama samovoljnika. To je slede?a logika ‘za nas ne važi zakon, ali mi ?emo odlu?ivati na koga ga treba primenjivati’. To stvara stanje u kome ljudi ne veruju u institucije što stvara teške posledice. Ovde je bilo evidentno: ako je ?ovek koji drži do sebe, a uhva?en je u ne?emu što nije u redu – da podnese ostavku. Što je visoko moralni ?in. Naravno da odgovara za ono što se može materijalno dokazati. Ili da bude smenjen što se nije dogodilo i pokazatelj je stepena osionosti vlasti.

Sumnjivi doktorat dovoljan razlog opoziva

Ni taj slu?aj nije rešen. Do te mere je sve pritisnuto da oni ne smeju to da reše. Ako je u pitanju plagijat, upravo Eti?ki odbor treba da se izjasni o tome. Ne samo Fakulteta organizacionih nauka FON-a, ve? i Univerziteta. Da ne govorim o stru?nim telima. I sam sam bio ?lan jednog stru?nog tela koje je oborilo doktorat jer nije prošao fakultetski Eti?ki odbor. Znam kako idu te stvari.

Pregršt pokazatelja korupcije

Korupcija ?esto služi, izme?u ostalog, i za ucene. Ona se teško otrkiva i neke stvari možete pretpostavljati. Više se vide njene posledice, nego što se može ta?no utvrditi – jer se sve to odvija u ?etiri oka. Ako Siniša Mali bez funkcije ostane tako što se ne?e kandidovati na predstoje?im izborima – onda je ispunio mandat. Dakle ne?e biti preispitano, niti bi mogao biti kažnjen za sve ono sa ?im je doveden u vezu. To ?e biti ohrabrenje i budu?ima da mogu sprovoditi razne sumnjive poslove. To je loša poruka za budu?nost, a sa druge strane pokazuje koliko smo okruženi samovoljom onih koji su na vlasti. Njihovom osionoš?u i ohološ?u.

(Razgovarao Milan Neši?, Slobodna Evropa / Foto: mc.rs)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga