Čečen: Ako se nagomila bes, imaćemo pobune

"Srbija nije demokratska zemlja, već autoritarna koja grabi sve dublje u autoritarnost”

28. sep 2017

Direktor Centra za istraživa?ko novinarstvo (CINS) Branko ?e?en izjavio je u Novom danu TV N1 da je slu?aj . Srbija, prema njegovoj oceni, nije demokratska zemlja, ve? sve dublje grabi u autoritarnost.

Više novinarskih i medijskih udruženja, redakcija i organizacija civilnog društva danas, zajedni?kom akcijom, ukazuje na “postojanje medijskog mraka u Srbiji”. Me?u njima je i CINS ?iji direktor Branko ?e?en za N1 kaže da je slu?aj gašenja “Vranjskih” novina signal da je u Srbiji gore nego ikad, jer gašenje takvih slobodnih i profesionalnih medija nije uspevalo ni Slobodanu Miloševi?u.

“Ovo je vododelnica! Sada ?e ponašanje naših kolega pokazati ko pristaje na gušenje i razaranje demokrati?nosti, a ko ne pristaje na to”, poru?io je on.

?e?en smatra da je svima, pa i Briselu jasno da li je Srbija demokratska zemlja ili nije. “Nema više nikakvog pitanja. Nije demokratska, ve? autoritarna koja grabi sve dublje u autoritarnost”, isti?e on.

Direktor CINS-a podse?a da istraživanja pokazuju da u Srbiji ima milion ljudi koji aktivno traže alternativne medije, a ti mediji ?e danas biti “zamra?eni”. Tih milion ljudi, prema njegovom mipljenju, su dobra osnova za dalje objašnjavanje zašto su društvu neophodni nezavisni mediji.

?e?en ukazuje i da su mediji samo posledica, i da je Srbiji potrebno da na vlast do?e “neko kome je demokratija na duši”, koji bi dao slobodu nezavisnim institucijama.

“Mi bez nezavisnog sudstva nigde ne?emo, ne?emo se demokratizovati (…) Mislim da je sudstvo kamen temeljac bez kojeg ne samo ova zemlja, ve? bilo, ne može da se razvija”, uveren je on.

Tre?i put ponavljamo grešku, zaslužujemo li demokratiju?

?e?en isti?e i da je ovo tre?i put da Srbija ponavlja grešku u izboru vlasti, i da ako se ta greška ponovi, onda ovo društvo “ni ne zaslužuje demokratiju”.

“Prošle godine preživeli smo sedam ratova, pet-šest državnih udara, užasne napade. To (pisanje tabloida) je rasplitanje tkanja jednog društva i strašno je pogubno. U moralnom smislu trpimo posledice Miloševi?eve vladavine, ali nastavljamo dalje. Ništa nismo nau?ili”, isti?e on.

Prva prilika da se gra?ani izjasne o vlasti usledi?e, najverovatnije, ve? u decembru kada bi, kako pišu mediji, trebalo da budu održani izbori u Beogradu. ?e?en o?ekuje da ?e i ti izbori biti neravnopravni, i da ?e postojati “neopisiva dominacija vladaju?e strake u medijima”, koja ?e uz sebe imati predsednika Srbije kao nosioca liste.

“Ali Beograd je oduvek bio srce demokratije i srce pobune protiv autoritarnosti”, dodaje ?e?en i podse?a da drugi režimi sa primesama autoritarnosti, poput Putinovog, Orbanovog i Erdoganovog, po?ivaju na relativnom ekonomskom uspehu koji ova vlast nema.

Kaže da se pohvale MMF-a i Svetske banke selektivno citiraju, te da izveštaji tih me?unarodnih institucija sadrže i analize koje pokazuju da reforme u Srbiji nisu sprovedene.

?e?en zato upozorava da je pitanje koliko dugo ?e propaganda zadržavati reakciju, jer ljudi u Srbiji ve? dvadeset godina žive u muci i stresu, i strahuje da ?e, ako budu doterani do zida, do?i do problema.

“Autoritarni sistemi ne dozvoljavaju nikome da pisne. Ako se nagomila bes, ima?emo pobune. Zarad stabilnosti, kreirate mogu?nost mnogo ve?eg problema, nekakvog bunta, što nije dobro ni za koga”, ukazuje on.

Svaka ozbiljna stranka bi se otarasila Malog za 15 minuta

Na pitanje o?ekuje li da gradona?elnik Siniša Mali podnese ostavku pre izbora, ?e?en je rekao da to nije važno, jer da je Srbija demokratska zemlja, prvi ?ovek Beograda bi se “gr?evito branio u barem tri sudska procesa”.

“Irelevantno je šta kaže Siniša Mali. On je kompromitovan, i iz drugih razloga je važan važan Vu?i?u koji ga ?uva na nekim funkcijama. Svaka ozbiljna politi?ka grupa bi ga se oslobodila za 15 minuta i poslala negde da ih ne sramoti više”, smatra ?e?en.

Isto, kako kaže, važi i za ministra odbrane Aleksandra Vulina. Svaki tužilac za 15 minuta može u pasošu ministra da proveri da li je zaista 22 puta putovao u inostranstvo kako bi uneo devet po devet hiljada evra za kupovinu stana, ukazuje ?e?en i dodaje da je u raspletu tzv. “aferi tetka”, sve mogu?e.

“Radi?e (Vu?i?) šta ho?e, i to pre svega prema svojim potrebama ostajanja na vlasti. Ljudi uz Vu?i?a se obezbe?uju, grabe sve više i više ekonomske mo?i. To ide do najsitnijih privatnih firmi. To rade da ako izgube vlast, da onaj ko do?e protiv sebe ima jak i ozbiljan politi?ko-ekonomski aparat”, ocenjuje on.

Govore?i o poništavanju presude Miroslavu Miškovi?u, ?e?en je rekao da mu se ?ini da je taj postupak od po?etka sa?injen ne da se donese presuda, ve? da se Miškovi? što duže drži u ucenjenom položaju na sudu.

Podse?a i da na sajtu CINS-a postoje podaci o Miškovi?evom pranju novca, što je slu?aj koji bi se mnogo lakše procesuirao, dok ovako nije postojao pravi slu?aj i su?enje nije sprovedeno u pristojnom roku.

Komentar predsednika Vu?i?a na odluku Apelacionog suda je, prema re?ima ?e?ena, “uobi?ajeno skandalozan”, jer negativno komentariše nezavisnog sudstva, odnosno najviše sudske instance posle Vrhovnog suda, i to sa pozicije predsednika Republike.

(N1, foto: Medija centar Beograd)

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Lovac
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga