MIROSLAV PROKOPIJEVIĆ: Decentralizacija u zemljama EU i moguća rešenja za Srbiju

30. jula 2011

Decentralizaciji se centralne vlasti vrlo protive iz prostog razloga što kroz taj proces gube obe stvari koje su im vrlo drage – sa jedne strane nadležnosti, a sa druge sredstva. Svaka vlast voli da kontroliše više nadležnosti i više sredstava i nemojte nikad biti iznenađeni time što cnetralne vlastri nemaju baš mnogo entuzijazma za sprovođenje decentralizacije

JOVAN ŽIVKOVIĆ: Regionalizacija – modeli, prepreke i javno mnjenje

30. jula 2011

Koje su osnovne prepreke za decentralizaciju kod nas? To je svakako unitarni kocept države i pojma države. Mi ne možemo da se oslobodimo unitarnosti, koja je zapravo centralistička i koja sadrži paternalizam i monizam

MIRKO ĐORĐEVIĆ: Religijske zajednice, nacionalizam i centralizam

29. jula 2011

Ako se u pravoslavlju smatra da je svaki verski nacionalizam (filetizam) jeres, greh i nešto opasno, upravo u krilu SPC javile su se takve nacionalističke tendencije koje ne priznaju nikoga drugog, pa neka on tri puta bude pravoslavni, ako ne pripada njima

VLADIMIR ILIĆ: Partokratija kao prepreka demokratskim procesima

20. maja 2011

Prema ocenama Evropske komisije iz izveštaja o napretku Srbije, prema mišljenju Venecijanske komisije o Ustavu Srbije, prema neprestano ponavljanim mišljenjima odeljenja za demokratizaciju misija OEBS i misije Saveta Evrope u Beogradu, prema mišljenju analitičara, u Srbiji ne postoji podela vlasti, a samim tim ne postoji ni pravna država

MAJA SEDLAREVIĆ: Vojvođanska iskustva sa procesom decentralizacije

20. maja 2011

Vojvodina 2011, znači dve godine po donošenju Statuta i Zakona o utvrđivanju nadležnosti, ili četiri i po godine od donošenja Ustava Republike Srbije, ni malo ne stoji dobro i ništa lepo nemam da vam kažem ako me pitate za Vojvodinu danas

ALEKSANDAR POPOV: Regionalizacija i decentralizacija – put do jače države

20. maja 2011

Činjenica je da svi koji dođu do vlasti žele da zadrže glavne poluge moći. Ne bi želeli da dele tu vlast sa drugima, posebno dok je još na delu završnica velike tranzicione pljačke. To je razlog zašto se u Srbiji ne sprovodi decentralizacija

MIRKO ĐORĐEVIĆ: Mediji i religija – primeri manipulacije i diskriminacije

15. apr 2008

Dobro, dame i gospodo, sad ćemo mi malo da porazgovaramo, ne bojte se, neće to biti baš ubitačno dosadno. Nema, misl…

ŽUŽANA SERENČEŠ: Multietnički incidenti ili 2004. godina

30. dec 2007

Ozbiljno se pribojavam i mislim, a postoje mnogi signali već sada, da bi odluka o nezavisnosti Kosova, ta frustriraju…

RADIVOJ STEPANOV: Politika i Vojvodina

28. dec 2007

Šta (sve) obuhvata politika (ili unutrašnja politika), koja su najčešća „politička pitanja“ danas, kaka…

MARIJANA PAJVANČIĆ: Evropski standardi o regijama i novi Ustav Srbije

26. dec 2007

Dosadašnja ustavna debata pokazuje da je vertikalna podela vlasti pitanje o kome su mišljenja podeljena, a rešenj…

SLOBODAN BUDAKOV: Vojvodina, Srbija (i Kosovo)

26. dec 2007

Moj pristup ovoj temi danas zasnovan je na uverenju, pre svega, da politika nije «umetnost mogućeg», kako to tvrde d…

TEOFIL PANČIĆ: Kulturni identitet Vojvodine

24. dec 2007

Beogradski mediji imaju svoje dopisnike u Novom Sadu i u drugim većim gradovima, koji izveštavaju da se, ne znam, tu i

PAVEL DOMONJI: Bez Vojvodine u medijima

24. dec 2007

Pitanje autonomije jeste pitanje koje zadire u teritorijalnu organizaciju države. To je pitanje državljana a ne pi

Karikatura nedelje
STUPS: Aktivisti
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga