JOVAN ŽIVKOVIĆ: Regionalizacija – modeli, prepreke i javno mnjenje

30. jul 2011

Koje su osnovne prepreke za decentralizaciju kod nas? To je svakako unitarni kocept države i pojma države. Mi ne možemo da se oslobodimo unitarnosti, koja je zapravo centralistička i koja sadrži paternalizam i monizam

MIRKO ĐORĐEVIĆ: Religijske zajednice, nacionalizam i centralizam

29. jul 2011

Ako se u pravoslavlju smatra da je svaki verski nacionalizam (filetizam) jeres, greh i nešto opasno, upravo u krilu SPC javile su se takve nacionalističke tendencije koje ne priznaju nikoga drugog, pa neka on tri puta bude pravoslavni, ako ne pripada njima

POLITIKA I DECENTRALIZACIJA: Centralizam ili poslednja linija odbrane države od građana

05. jun 2011

Decentralizacija je uvek služila kao zgodan adut u izbornim kampanjama; regonalizacija donosi stabilnost, a ne izazivanje novih podela; bez imovine se ne može govoriti o lokalnoj samoupravi; decentralizacija smanjuje i sistemsku korupciju, jer onemogućava to što imamo danas u Srbiji da se sredstva raspoređuju iz jednog centra i shodno volji pojedinaca; politička elita u Srbiji ne radi ništa na razbijanju strahova od decentralizacije, koji su u društvu prisutni zbog cepanja države tokom prethodne dve decenije

FISKALNA DECENTRALIZACIJA: Kako su gradovi pretvoreni u sela

05. jun 2011

Lokalne uprave koje dobijaju 40 i više procenata od sopstvenih prihoda iz sopstvenih poreza imaju veliku fiskalnu autonomiju, za razliku od lokalnih samouprava zemalja u tranziciji koje u proseku dobijaju nešto manje od 20 odsto prihoda iz sopstvenih kako fiskalnih tako i nefiskalnih prihoda. Mađarske lokalne uprave dobijaju 32 odsto od sopstvenih prihoda, dok opštine u Srbiji imaju 20 odsto. Lokalne vlasti u SAD, Švedskoj i Švajcarskoj, recimo, ostvaruju više od 70 odsto sredstava iz sopstvenih izvora prihoda

DECENTRALIZACIJA I NACIONALNE MANJINE: Autonomija – (ni)je stvar većine?

01. jun 2011

Veliki procenat građana smatra da treba proširiti nadležnosti pokrajine, ali i povećati stepen ovlašćenja lokalne samouprave u ostvarivanju prava nacionalnih manjina. Predstavnici nacionalnih saveta uglavnom smatraju da je važno da Vojvodina bude deo jednog decentralizovanog sistema. Osim pokrajinskog statusa, decentralizacija treba da bude proširena i na lokalne samouprave, jer male i manje organizovane zajednice tako lakše mogu da ostvaruju svoja osnovna prava

NVO I DECENTRALIZACIJA: Teško je građanima objasniti šta je to decentralizacija

26. maj 2011

Samo angažovanje nevladinog sektora ne može napraviti prekretnicu u važnim političkim i društvenim procesima, pa ni kada je u pitanju decentralizaciae, ali je njihov veliki značaj da prave informacije dopru do nekih delova društva. NVO bi trebalo da se u zalaganju za proces decentralizacije oslone na lokalne samouprave koje se zdušno bore za ovaj proces

Šausberger: Intenzivirati proces decentralizacije

24. maj 2011

"Gradove i opštine treba uključiti u proces pridruživanja EU. U zemljama članicama 60 odsto svih propisa EU se sporovodi na lokalnom i reginalnom nivou i zato je njihovo učešće veoma važno. Treba uključiti i predstavnike Vojvodine", naveo je Šausberger.

VLADIMIR ILIĆ: Partokratija kao prepreka demokratskim procesima

20. maj 2011

Prema ocenama Evropske komisije iz izveštaja o napretku Srbije, prema mišljenju Venecijanske komisije o Ustavu Srbije, prema neprestano ponavljanim mišljenjima odeljenja za demokratizaciju misija OEBS i misije Saveta Evrope u Beogradu, prema mišljenju analitičara, u Srbiji ne postoji podela vlasti, a samim tim ne postoji ni pravna država

MAJA SEDLAREVIĆ: Vojvođanska iskustva sa procesom decentralizacije

20. maj 2011

Vojvodina 2011, znači dve godine po donošenju Statuta i Zakona o utvrđivanju nadležnosti, ili četiri i po godine od donošenja Ustava Republike Srbije, ni malo ne stoji dobro i ništa lepo nemam da vam kažem ako me pitate za Vojvodinu danas

ALEKSANDAR POPOV: Regionalizacija i decentralizacija – put do jače države

20. maj 2011

Činjenica je da svi koji dođu do vlasti žele da zadrže glavne poluge moći. Ne bi želeli da dele tu vlast sa drugima, posebno dok je još na delu završnica velike tranzicione pljačke. To je razlog zašto se u Srbiji ne sprovodi decentralizacija

Konferencija „Decentralizacija – aktuelni trenutak, perspektive, šanse, prepreke i uloga medija“

14. maj 2011

Konferencija "Decentralizacija -- aktuelni trenutak, perspektive, šanse, prepreke i uloga medija" održana je 14. aprila 2011. godine u Novom Sadu u organizaciji Nezavisnog društva novinara Vojvodine

Karikatura nedelje
STUPS: Čestitka
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga