KOVIN: Diskontinuitet kao jedina konstanta

03. jul 2015

Ne postoji opština u kojoj je više puta „upodobljavana“ i „razupodobljavana“ vlast, što dovodi do nepostojanja kontinuiteta koji je itekako važan za evropske projekte i strateško planiranje – Najveći deo evropskog „kolača“ u Kovinu otišao na socijalne programe namenjene izbeglicama i raseljenim licima

INĐIJA: Ukrštanje puteva i entuzijazam

03. jul 2015

Inđija dobro koristi svoj geografski položaj za privlačenje stranih investicija, ali i donacija – Apliciranje na evropskim konkursima i realizacija projekata zavisi i od entuzijazma zaposlenih – I ovde se žale na nedostatak stručnih kadrova

NOVI BEČEJ: Strateškim planiranjem do projekata

02. jul 2015

Strateško planiranje jedini siguran put za privlačenje donacija iz evropskih fondova – Problemi sa predfinansiranjem projekata i javnim nabavkama takođe treba da se rešava planiranjem – Građani uglavnom ne znaju ni šta je to „projekat“, ni šta je to „strategija“

MALI IĐOŠ: Kapacitet od 20 reči

02. jul 2015

Maloiđoški opštinari zaboravili nekoliko projekata realizovanih u ovoj maloj opštini – U fokusu saradnja sa partnerima iz Mađarske – Agencija za lokalni razvoj Malog Iđoša kao dobar model za privlačenje donacija iz EU fondova

NOVI SAD: Polumilionski grad vapi za podrškom

02. jul 2015

Novosadska Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj uspešna i funkcionalna – Iz evropskih fondova grad privukao donacije koje prelaze pet miliona evra – Potreban stručni tim ili institucija na nivou države koja će biti zadužena za pružanje konsultantskih usluga za pripremu i realizaciju evropskih projekata

NOVI KNEŽEVAC: Biciklima u Evropu

01. jul 2015

Koristeći činjenicu da se ova opština graniči i sa Mađarskom i sa Rumunijom, realizovan značajan broj evropskih projekata – Apel za veća budžetska sredstva za predfinansiranje i sufinansiranje međunarodnih projekata

KIKINDA: „Prepakivanje“ stručnog tima

30. jun 2015

Stručni tim za pisanje i realizaciju projekata menja se posle svake promene vlasti – Građani veoma malo ili ništa ne znaju o evropskim projektima i njihov odnos prema njima je uglavnom na nivou trača – Najznačajniji projekat: „Kikindski mamut“

OPOVO: EU fondovima nema ko da piše

30. jun 2015

Opovo učestvovalo samo na jednom evropskom projektu, i to zahvaljujući svom geografskom položaju – Nezainteresovanost i nekompetentnost opštinara – Vodovodne cevi stare sedamdeset godina, od azbesta, čekaju novac iz EU fondova

RUMA: Projektima do investicija

30. jun 2015

Zahvaljajujući rezultatima projekta kojeg je finansirala EU privučeni strani investitori i otvorena nova radna mesta – Kako obezbediti održivost projekta bez obzira na promene vlasti? – "Nezaposlenog čoveka ne zanimaju strategije i papiri" već akcije koje će se odraziti na kvalitet njegovog života

IRIG: Idealno mesto za budućnost

26. jun 2015

Svi će se složiti da Irig može biti najznačajnije turističko mesto u Vojvodini, no i pored toga ova opština prethodnih godina nije koristila dostupne evropske fondove za ovu oblast - Nema turizma tamo gde su putevi propali, ulična rasveta ne radi, a turisti nemaju gde da ni svoje osnove potrebe zadovolje - Nedostatak znanja ključni je problem i ove lokalne samouprave

SRBOBRAN: Posrnuli preduzetnički duh

24. jun 2015

Izgleda da srbobransku vlast novac iz evropskih fondova do sada nije interesovao, iako je u pitanju siromašna opština – Mogućnosti za potencijalne projekte ima napretek, ali pre toga neko treba da ih napiše, a onda i sprovede – Donirana sredstva morali da vrate

TEMERIN: U svim programima

22. jun 2015

Mala opština sa mnogo realizovanih IPA projekata – Projekat Vojvodina metal klaster dobitnik dva međunarodna i jednog domaćeg priznanja – Mnoge institucije u opštini nezavisno od Opštine nastupaju pred međunarodnim donatorima

ŽITIŠTE: “Zašto bi Evropa davala novac Žitištu”

22. jun 2015

U svojstvu partnera Žitište je realizovalo sedam projekata, ali su efekti nevidljivi za građane – Mnogi zaposleni u Opštinskoj upravi ne razumeju smisao projektnih aktivnosti i strateškog planiranja – Prema anketi, građani imaju mnogo predrasuda i više nego skromno znanje o EU projektima

ZRENJANIN: Dobri rezultati, ali može i bolje

21. jun 2015

Uspešno realizovano petnaestak projekata od 2007. godine do danas – Za industrijsku zonu Ečka EU izdvojila čak četiri miliona evra – Malo edukovanih ljudi za sprovođenje javnih nabavki u zemlji – Ako nemate strateška dokumenta, lutate u mraku

ŠID: Nemamo kapaciteta ni da napišemo projekat

21. jun 2015

Zaposleni u Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj žale se ne slabo poznavanje projektnog procesa, što je posledica i čestih (izbornih?) odlazaka ljudi iz ove kancelarije i zapošljavanja novih – Tri projekta odbijena, u dva učestvovali kao partneri – Nije iskorišćen značajan potencijal u prekograničnoj saradnji

PANČEVO: Širiti “vlasništvo“ nad projektima

20. jun 2015

Pančevo u evropskim projektima ima i tradiciju i iskustvo, kažu gradski čelnici – Zaštita životne sredine i turizam kao prioriteti – Pored problema sa sredstvima za predfinansiranje projekata, kao i problema sa javnim nabavkama, Pančevci se žale i na nemogućnost zadržavanja edukovanih kadrova u lokalnoj samoupravi, jer pronalaze bolje plaćene poslove

SEČANJ: Okrenuti ka Rumuniji

18. jun 2015

Od sedam realizovanih projekata, šest sa rumunskim partnerima – Najpoznatiji projekat je i najproblematičniji, jer se umešala politika: granični prelaz Jaša Tomić-Fenj – Više instance bi morale da pomognu lokalnim samoupravama na početku realizacije projekata

KANJIŽA: Stiglo bezmalo dva miliona evra

18. jun 2015

Iako je Kanjiža jedan od lidera po broju realizovanih evropskih projekata (21), i predstavnici vlasti i građani smatraju da potencijali nisu dovoljno iskorišćeni – Neadekvatno osoblje u javnim preduzećima kvari uspeh projekata

Karikatura nedelje
STUPS: Razbibriga
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga