- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Bugarski: Javno-privatno partnerstvo za unapređenje infrastrukture

Javno-privatno partnerstvo može biti instrument za unapređenje infrastrukture u lokalnim samoupravama, jer javni partner poštuje svoja ulaganja i uslove održavanja tog ulaganja, što onda tera i drugu stranu da bude odgovorna prema resursu kojim upravlja, izjavio je danas Pokrajinski sekretar za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Branislav Bugarski.

“Mi smo infrastrukturu u Srbiji devastirali, pre svega zato što smo se neodgovorno ponašali, a potrebno je da odgovornije upravljamo infrastrukturom i da poštujemo ugovorne obaveze”, rekao je Bugarski, koji je i član Komisije za javno-privatno partnerstvo.

Kako je naveo na radionici o javno-privatnom partnerstvu u Skupštini Vojvodine, u Srbiji je do sada po ovom modelu odobreno 19 projekata, na koje je dato pozitivno mišljenje na osnovu Zakona o javno-privatnom partnerstvu, koji je donet 2011. godine.

“To su uglavnom manji projekti koji se tiču javnog prevoza, javne rasvete, izgradnje javnih podzemnih garaža i upravljanja čvrstim otpadom. Najnoviji projekat, koji je kandidovala opština Sečanj sa javnim partnerom, jeste modernizacija javne rasvete”, kazao je Bugarski.

Prema njegovim rečima, veći potencijal ovakvih projekata zavisi od kapaciteta lokalnih samouprava, jer je najveći izazov definisati prioritete i potrebe i tražiti ponuđača koji će isporučiti uslugu.

“Kapaciteti moraju da se grade duži vremenski period, a posledice javno-privatnog partnerstva su dugoročne, jer se ugovori potpisuju na 10 do 50 godina. Javna preduzeća u Vojvodini bi mogla da primene ovaj model, ali pre toga treba da definišu šta im je potrebno i pod kojim uslovima bi im tržište odgovorilo na taj zahtev”, objasnio je Bugarski.

Prema iskustvima iz Hrvatske, koja je predstavio direktor Agencije za javno-privatno partnerstvo Hrvatske Damir Juričić, ovakav vid partnerstva doneo je “uštede na duži rok”.

“U Hrvatskoj danas postoje 24 projekta u pripremnoj ili operativnoj fazi, a ukupna vrednost tržišta je oko milijardu evra. Uspeli smo pokazati da se sa ovim modelom u ukupnim životnim troškovima i transferom rizika na onog koji njima bolje upravlja, ostvaruje ušteda na duži rok, to jest vrednost za novac poreskih obveznika”, ocenio je Juričić.

Radionicu su organizovali Agencija za javno-privatno partnerstvo Hrvatske, u saradnji sa Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Srbije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!