- Autonomija - https://www.autonomija.info -

Bramerc: Ne razumem mentalitet za koji je Lazarević heroj

Teško je razumeti mentalitet za koji su Vladimir Lazarevi? ili Dario Kordi? heroji, jer vojnici ne napadaju civile, ne pale njihove ku?e i zbog njih stotine hiljada ljudi ne beži u strahu, izjavio je glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc u intervjuu za Novi magazin.

Prema njegovim re?ima, odgovorni politi?ki zvani?nici ne planiraju napade s ciljem etni?kog ?iš?enja nekog podru?ja i ne izdaju nare?enja za zato?enje civila u užasnim uslovima.

“A stvarni heroji se ignorišu. Ljudi kao admiral Vladimir Barovi? i Sr?an Aleksi?. I svedoci koji su imali hrabrosti da do?u pred Tribunal”, rekao je Bramerc.

Bramerc veruje da u celoj bivšoj Jugoslaviji postoji tiha ve?ina koju ne zanima slavljenje ratnih zlo?inaca i negiranje zlo?ina. “Neprijatno im je kada vide studentski dom nazvan po Radovanu Karadži?u ili kada se Lazarevi? i (nekadašnji predsednik HDZ-a BiH) Kordi? do?ekuju kao heroji“.

Oni samo žele bezbednost i prosperitet, koji se mogu posti?i samo dubljom integracijom. Nadam se da ?e na?i svoj glas i uticati na politi?ka rukovodstva u svojim zemljama”, rekao je Bramerc.

Povodom zatvaranja Tribunala Bramerce je rekao da to nije kraj, ve? samo po?etak slede?eg poglavlja.

Važno je jasno re?i da ?e se pravda za ratne zlo?ine i dalje ostvarivati i da ?e se naš rad nastaviti, istakao je on.

“Kada pogledam unazad 24 godine rada Tribunala, veoma sam zadovoljan onim što je Tužilaštvo postiglo. Procesuirali smo mnoge od najodgovornijih za zlo?ine i obezbedili presude koje se moraju smatrati prekretnicom. Otkrili smo istinu o tome šta se desilo i predo?ili to u sudnici, tako da svako to može da vidi”, rekao je Bramerc.

Bramerc kaže da je istovremeno svestan koliko Tužilaštvo nije postiglo i koliko toga ostaje da se uradi.

„Tužilaštvo mora osloba?aju?e presude u predmetima kao što su Gotovina, Haradinaj, Ori? i Periši? smatrati nepovoljnim ishodom zato što smo bili ube?eni da imamo dokaze za njihovu krivicu, ali nismo uspeli”, dodao je on.

“A danas ima još toliko mnogo žrtava koje o?ekuju pravdu ili koje ne znaju kakva je sudbina njihovih najmilijih. Ali ja smatram da je priznanje onoga što Tribunal nije postigao motivacija da i dalje dajem podršku kolegama tužiocima u regionu”, naglasio je Bramerc.

Iako su neke odluke negativno uticale na percepciju rada Tribunala, Bramerc je i dalje uveren da je, u celini, Tribunal pokazao da je svoju odgovornost proveo nezavisno, nepristrasno i bez obzira na nacionalnost i religiju i da su ga vodili samo dokazi i pravo.

Tribunal je ostvario pravdu za veliki broj žrtava i njegovi rezultati su uveliko nadmašili o?ekivanja onih koji su ga osnovali 1993. godine, naglasio je on.

Bramerc je ocenio da je njegova saradnja sa kolegama tužiocima u regionu uvek je bila dobra „zato što smo svi mi profesionalci i delimo zajedni?ku predanost pravdi“.

Isto tako, saradnja s policijom bila je važna za hapšenje više visoko rangiranih begunaca. Ipak dodaje da je duboko zabrinut za budu?nost.

Kada se nova generacija u?i o lažnoj istoriji i mitskim nacionalnim pri?ama, morate biti zabrinuti. Ali, što je ve?a laž, to je teže održiva. To što se ?injenice u?e svugde u svetu razlog je za zabrinutost, ali je i na?in da se istina na kraju i ovde sazna”, poru?io je Serž Bramerc.

(FoNet)

Podelite ovu stranicu!