- Autonomija - https://www.autonomija.info -

BORIS JUROŠEVIĆ: Šovinisti od Bosne prave monstruma

Gledaju?i RTS ?uli smo po ko zna koji put izjavu Milorada kako je BiH nefunkcionalna država iliti „monstrum me?unarodne zajednice“. Svedoci smo da 25 godina politi?ari i vladari ovde i u regionu igraju poker sa gra?anima, „ruski rulet“ ili sli?ne igre kojima manipulišu masom. Te su „igre“ po?etkom devedesetih godina koštale 130 hiljada glava od Vardara do Triglava. Najskuplji ceh u vidu stravi?nih zlo?ina platila je Bosna i Hercegovina, te i dan danas ispla?uje to sa zateznom kamatom.

Kada god se bliže bilo kakvi izbori ili presude za ratne zlo?ine, nacionalisti?ki kec iz rukava se vadi, poput bombasti?nih izjava, pri?a o otcepljenju, o razgrani?enju, o negiranju zlo?ina, o relativizaciji istih. Kada god se neke odluke nameravaju doneti ili do?e do nekih signala o normalizaciji, opet se demoni ujedine i krenu da prosipaju šovinizam. Nedavno je Vu?i?-predsednik, ili kako ga danas zove me?unarodna zajednica „faktor mira i stabilnosti“, bio u Sarajevu, prenosile su se konferencije za štampu, najave o autoputevima, Berlin plus procesu i sli?no… ?ovek bi rekao: „Evo mira, stiže nam u goste“.

Naravno, nakon više od 25 godina iskustva, jasno je da se kod nas nijedan posao ne uradi do kraja, da sve što se zapo?ne nikada se ne dovrši. Našim elitama odgovara da živimo jedni pored drugih, nikako jedni sa drugima. „Birgermajstor“ Dodik na RTS pri?a o BiH kao o nemogu?oj državi. To su razni akademici beogradski znali oduvek govoriti: nemogu?a država, država monstrum, država nakaza…, i sli?ne nipodaštavaju?e epitete za ovu me?unarodno i pravno priznatu postoje?u državu (koliko god njeno unutrašnje ure?enje bilo haoti?no, što je opet posledica rata i nacionalisti?kih politika). Da ne govorimo o istoriji, jer tek tu možemo zaklju?iti da je Bosna stara balkanska država, da je ona oduvek bila osobena i zna?ajna. Bila je srce Jugoslavije, tokom drugog svetskog rata pružila je najžeš?i otpor fašizmu, najslavnije i najkrvavije bitke za slobodu su se odigrale u BiH.

Danas opet svedo?imo negiranju njene državnosti, o tome kako je ona multietni?ka Bosna prošlost, te da je „vreme za razlaz“. Znamo mi svi da su to instant izjave i da od toga nema ništa, jer se valjda i ta me?unarodna zajednica opekla na ruševinama SFRJ. Ali, ono što treba sve nas da zabrine jeste kontinuitet tih i takvih politika i interes politi?kih elita da potpaljuju požar, pa ga naknadno gase, malo vodom, malo benzinom. Dokle ?e to raditi? Dokle god je to mogu?e! A dokle ?e “narodi” nasedati na iste fazone i dokle ?e biti dobrovoljni otira?i nacionalisti?kim politikama i vladama? Da li ?e ikada po?eti misliti svojim glavama?

Ve?ina ne?e da shvati… A ne?e da shvati jer se slaže s tim, ?ime postaju sau?esnici u uništavanju tu?ih ali i sopstvenih života.

I posle izbora – naravno – izjave se stavljaju u fioku, može da se nastavi reality, show biznis, turbo folk, ali se i dalje u toj fioci ?uvaju za narednu priliku, ta je fioka uvek otklju?ana.

(autor je Omladinski ambasador pomirenja u regionu Zapadnog Balkana)

Podelite ovu stranicu!