BiH zdravstveni radnici u štrajku: Naše je nezadovoljstvo veliko

U većini kantona, zdravstveni radnici su nezadovoljni i uslovima rada i socijalnim statusom

14. okt 2017

Zdravstveni radnici u nekoliko kantona u Bosni i Hercegovini štrajkovali su 13. oktobra. Dok su u Posavskom i Bosansko-podrinjskom kantonu održani polusatni štrajkovi upozorenja, radnici u zdravstvu Kantona Sarajevo stupili su u generalni štrajk, sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi.

Osnovni razlog zbog kojeg su radnici u zdravstvu Kantona Sarajevo stupili u generalni štrajk je neuskla?ivanje neto satnice sa realnim porastom troškova života. Godinama se ve? pregovara o tome, ali kantonalne vlasti nisu imale sluha za probleme zdravstvenih radnika, napominje predsjednik Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo Edo Selimi?.

„Sve je dogovoreno sa vlastima u vezi sa granskim kolektivnim ugovorom u Kantonu Sarajevo. Nismo se dogovorili oko satnice. Sada je ona 2,31KM (1, 15 euro), a oni nude 2, 50 KM (1,25 euro). Mi smo rekli to je 2,75 KM (1,37euro). A koliko brinu o sebi govori podatak da u Zavodu zdravstvenog osiguranja koje radi sa zdravstvenim parama su sebi odredili satnicu 3, 12 KM (1,56 euro). Koliko ta vlast brine o pacijentima govori podatak da su iz budžeta Kantona Sarajevo za zdravstvo prebacili dva miliona. Sa dva miliona u ovolikom zdravstvu u Kantonu Sarajevo vi ne možete apsolutno ništa uraditi“, objašnjava Selimi?.

Nisu svi zdravstveni radnici u Sarajevu stupili u generalni štrajk. Me?u onima koji su u štrajku je dio uposlenih u domovima zdravlja i Op?oj bolnici “Abdulah Nakaš”. U tim ustanovama medicinsku uslugu dobijaju samo najugroženiji pacijenti. Pacijent Resul Alibegovi? dobio je medicinsku uslugu iako nije znao da su medicinari u štrajku.

„Rekli su da ne primaju pacijente s obzirom da su danas u štrajku. S druge strane, kako mi je zakazana operacija za sljede?u sedmicu, automatski su me primili i uradili su sve što je trebalo da me pripreme, kako bih mogao oti?i u bolnici“, pri?a za Radio Slobodna Evropa (RSE) Alibegovi?, pacijent koji je ?ekao rezultate laboratorijskih nalaza.

U Domu zdravlja Vrazova u Sarajevu, uslugu je dobila i Dušica ?ernak.

„Nisam znala, ali sam im se obratila, jer je terapija za mog supruga bila pri kraju… još za jedan dan. Primljena sam, uslužena, hvala im veliko! Ali, pitanje zdravstva u našem okruženju mora biti riješeno na zadovoljavaju?i na?in radnika u zdravstvu svih profila i gra?ana“, kaže ova gra?anka Sarajeva.

Svi hitni pacijenti bi?e usluženi dok bude trajao štrajk zdravstvenih radnika u Kantonu Sarajevu.

„Radimo na tom nivou da svi hitni i akutni medicinski slu?ajevi kao takvi moraju biti prepoznati u svim uslovima štrajka i tu dileme nema“, objašnjava Arman Šarki? iz press službe Javne ustanove Dom zdravlja KS.

Pored pove?anja cijene satnice Sindikata radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo traži da ne do?e do promjene koeficijenta prema kojem se izra?unavaju plate, sve dok se ne potpiše granski kolektivni ugovor. To je bio razlog zašto se Sindikatu zdravstvenih radnika nisu pridružile ostale kolege sindikalci.

Iako podržavaju sindikalnu borbu, predsjednik Sindikata doktora medicine i stomatologije Kantona Sarajevo Izet Ho?ko kaže da im zahtjevi nisu uskla?eni.

„Mi se borimo za svoja prava, ali ne protiv prava drugih. Taj Sindikata u svojim zahtjevima ima neke stvari koji idu na štetu našeg Sindikata. Osnovni zahtjev našeg Sindikata pored boljih uslova za rad jeste i pove?anje koeficijenata doktorima, a drugi Sindikat se oglasio da je protiv promjene tih koeficijenata“, objašnjava Ho?ko.

Tre?i Sindikat u kojem su zaposleni radnici u Klini?kom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) oglasio se saopštenjem za javnost. Oni podržavaju zahtjeve svojih kolega, ali ne?e u štrajk.

Kako je navedeno u saopšenju, Predsjedništvo Sindikata KCUS-a ocjenjuje da kao rezultat ispravne strategije upravljanja KCUS-om i postignutim uštedama (uštede na ra?un pacijenata nikad nisu pravljene), stvaraju uslovi za postepeno, socijalnim prilikama razumno, pove?anje pla?a na svim nivoima u Klini?kom centru Univerziteta Sarajevo.

“O?ekujemo aktivno u?eš?e i definitivno rješavanje pokrenutih reformi u zdravstvu, u smislu odre?ivanja ‘puta pacijenta’, pružanja usluga pacijentu po ta?no odre?enim nivoima, kao i puta novca koji prati takvu uslugu, isti?u i obavještavaju gra?ane da KCUS danas radi punim kapacitetom”, naveli su u saopštenju.

Polusatnim štrajkom upozorenja zdravstveni radnici Sindikata radnika uposlenih u zdravstvu Bosansko-podrinjskog kantona dali su šansu vlastima da primjene granski kolektivni ugovor, koji su potpisali još prije osam mjeseci.

„Tamo smo mi u odnosu na federalni kolektivni ugovor još prilagodili situaciji kantona i udovoljili na neki na?in zahtjevu vlade i smanjila prava koja smo na neki na?in ve? ostvarili na federalnom nivou. To je da satnica ne bude 2,35 KM (1,17 euro) ve? 2,31 KM ( 1,15 euro), da radno vrijeme ne bude 40 nego 37 radnih sati i da no?ni rad ne bude 50 posto pla?en, kako stoji u granskom kolektivnom ugovoru, nego 30 posto. Uz takvo popuštanje od strane sindikata taj granski kolektivni ugovor još nikada nije implementiran“, kaže za RSE Emir Baš?elija, predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata uposlenih u zdravstvu BPK-a .

U zdravstvenim ustanovama u Orašju, Domaljevcu i Odžaku zdravstveni radnici su protestvovali jer su jedini koji nemaju potpisan granski kolektivni ugovor. Nezadovoljni su zbog dinamike pregovora sa vlastima.

„Naše je nezadovoljstvo veliko! Tražimo da se u roku od desetak dana skupi povjerenstvo, sazove novi sastanak ili ?emo mi dalje poduzimati sindikalne korake”, kaže predsjednica Sindikata kantonalne bolnice Orašje Vesna Juzbaši?.

Prema Ustavu BiH, zdravstvo je na nivou kantona. U ve?ini kantona, zdravstveni radnici su nezadovoljni i uslovima rada i socijalnim statusom. Zbog toga su i u drugim kantonima najavili štrajkove.

Ukoliko se ne udovolji zahtjevima zdravstvenih radnika iz Zeni?ko-dobojskog kantona i oni ?e stupiti u štrajk 18. oktobra, a sli?no su najavile njihove kolege iz Unsko – sanskog kantona, koji traže smjenu kantonalnog resornog ministra ili ?e stupiti u generalni štrajk.

(Aida

Podelite ovu stranicu!

Karikatura nedelje
STUPS: Podešavanje
Pretraga arhive
Pretraga po datumu
Pretraga po kategorijama
Google Pretraga